Bläddra

Aktionsforskning i undervisningen – från idé till handling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Aktionsforskning i undervisningen – från idé till handling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Aktionsforskningens styrka ligger i att den för samman forskning med undervisning och lärares erfarenheter. I den här boken beskrivs aktionsforskningsprocessen från idé till konkret handling. Teman som berörs är: • uppstart och planering av processen • metoder för dokumentation och analys • olika samtalsmodeller • hur barn och elever kan vara delaktiga i aktionsforskningsprocessen • handledning, dess olika faser samt handledarrollen • teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och undervisning • betydelsen av förväntningar som bidrar till reflektion, dialog och lärande. Aktionsforskning i undervisningen: från idé till handling vänder sig till lärare och rektorer inom alla skolans stadier, från förskola till vuxenutbildning. Boken fungerar som vägledning för verksamma i förskolor och skolor som på egen hand vill initiera och genomföra en aktionsforskningsprocess i undervisningen, men den kan även användas i samverkansprojekt mellan universitet och skolverksamhet.