Bläddra

av:Helena Wallberg

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lektionsdesign – en handbok Författaren Helena Wallberg vill ersätta ordet lektionsplanering med lektionsdesign. Planering för tankarna till en färdig produkt, ett lektionsupplägg som eleverna ska ta emot. Design sätter processen i centrum och kan leda oss till insikten att upplägget av en lektion bör omfatta så mycket…
Köp här

Isbn: 9789177411215

Utgivningsår:20190319

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Christoffer Pedersen, Mark Siegbahn

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Beteendedesign handlar om att designa omgivningen för att bjuda in andra att fatta beslut som vi önskar. Beteendedesign i skolan innebär att undervisningen och lärmiljön designas så att eleverna lättare väljer det beteende som mest gynnar både deras inlärning och deras välmående. Beteendedesign i skolan är ett…
Köp här

Isbn: 9789144137391

Utgivningsår:20200129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Lenah Margård, Ylva Andersson, Lars-Erik Berg, Lars Björklund, Ylva Ellneby, Manne af Klintberg, Margaretha Larsson, Eva Norén-Björn, Pernilla Stalfelt, Maria Taube, Christina Wahlund Nilsson, Margareta Öhman

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
PÅ LÅTSAS ÄR PÅ RIKTIGT LEK & SKAPA & LÄS, av hjärtans lust är en bok om viktiga förutsättningar för barns optimalt goda utveckling. Den är skriven ideellt som en gåva till nästa generations barn. Gåvan kan komma till uttryck i barns liv genom de vuxna som läser boken och tar till sig av innehållet. Boken…
Köp här

Isbn: 9789179699055

Utgivningsår:20210517

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Karolina Larsson

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
En bok fylld av Strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt. Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola,…
Köp här

Isbn: 9789198047516

Utgivningsår:20160520

Utgivare: Stefan Hertz utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kerstin Dahlin

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Undervisning som utmanar och stöttar är en bok som berör några av alla tusen frågor en lärare kan ställa sig. Boken är till dig som ställer frågorna och till alla andra som är nyfikna på frågorna. Kerstin Dahlin ger sin bild på undervisningen, hur vi kan utveckla och bedriva en undervisning som är både utmanande och…
Köp här

Isbn: 9789147145874

Utgivningsår:20220907

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anna Vogel, Gunilla Almström Persson, Vendela Blomström, Karolina Wirdenäs

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Läraryrket handlar till stor del om kommunikation i olika former. Språket blir därmed ett av lärarens viktigaste arbetsredskap – oavsett inriktning, ämne och skolform. Denna bok introducerar, fördjupar och kombinerar två olika perspektiv på språk och samspel i skolans värld, nämligen ett retoriskt perspektiv och ett…
Köp här

Isbn: 9789163920882

Utgivningsår:20161205

Utgivare: Aglaktuq

Mediatyp: BC

av:Pernilla Lörner, Pernilla Malmgren Johannesson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
En pedagogisk idé. Ett hållbart arbetssätt i framtidens förskola beskriver författarnas sätt att organisera utbildningen i förskolan. Boken presenterar den pedagogiska idé som utvecklats i syfte att stödja pedagogernas förutsättningar att med fokus på styr-dokument och uppdrag driva undervisning i målstyrda processer.…
Köp här

Isbn: 9789144137230

Utgivningsår:20200506

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:David Mitchell

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Inkluderande undervisning inneba?r att olikheter ses som en tillga?ng. Men hur ska du undervisa elever i behov av sa?rskilt sto?d pa? ba?sta sa?tt? Vad sa?ger forskningen och hur ska du som la?rare veta vilka strategier som a?r mest effektiva? I David Mitchells banbrytande bok Inkludering i skolan får du tillgång till…
Köp här

Isbn: 9789127143593

Utgivningsår:20151102

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Niclas Fohlin, Jennie Wilson

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Handboken är ett praktiskt stöd för lärare som snabbt vill komma igång med kooperativt lärande. Den visar tydligt hur man använder metodens övningsstrukturer i olika ämnen och ger konkreta förslag till lektionsupplägg. Förklarande filmer och mallar för arbetet i det kooperativa klassrummet finns bland de digitala…
Köp här

Isbn: 9789144128078

Utgivningsår:20181017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Ylva Ellneby

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
I Den livsviktiga leken får du som pedagog veta mer om lekens olika former och om hur du kan använda dig av leken som ett verktyg men framför allt hur du kan hjälpa lekande barn att utvidga en ”uppslukande” leksituation. Konkreta exempel varvas med hänvisningar till lekforskning och teori. Genomgående finns…
Köp här

Isbn: 9789127454378

Utgivningsår:20190918

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Anne Håland

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ska du verkligen lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. NO-ämnen har sina skrivsätt, språkämnen andra. Och dessa olika sätt att skriva behöver läraren visa sina elever, eftersom ämneskunskapen förmedlas genom dem.   Skrivdidaktiken har utvecklats i…
Köp här

Isbn: 9789188149435

Utgivningsår:20200218

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:Susanne Talle, Catharina Hansson, Elisabeth Hernström

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
I Kunskapande – att arbeta utforskande i skolan med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi delar författarna med sig av erfarenheter som de samlat på sig under årens lopp. I boken beskriver de sitt förändringsarbete mot ett utforskande arbetssätt i skolan. Författarnas barnsyn och arbetssätt, som är…
Köp här

Isbn: 9789147131105

Utgivningsår:20210305

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lisa Fohlin, Niclas Fohlin, Jennie Wilson

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Kooperativt lärande är sedan länge ett framgångsrikt arbetssätt i många skolor runt om i landet, och tillämpas allt mer även i förskolan. Metodikens syfte är att skapa delaktighet, inkludering och socialt kompetenta barngrupper, och forskning har visat att kooperativt lärande leder till att barnen leker och samarbetar…
Köp här

Isbn: 9789144133942

Utgivningsår:20200406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maja Keszei

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är en ny bok som lyfter montessoripedagogiken en bra bit in på 2020 talet. Boken lär dig hur man idag praktiskt kan bemöta barn och undervisa med montessoripedagogik i förskola och grundskola. Den beskriver också montessorimaterialen och hur man kan presentera material för barnen och varför man gör det. Boken…
Köp här

Isbn: 9789152727805

Utgivningsår:20220712

Utgivare: På rätt kurs

Mediatyp: BC

av:Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Pedagogisk metodik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
I Samtalsmetoder i skolan får du redskap att kommunicera med alla dina elever – inte minst de som av olika anledningar oftare krockar med vardagen. På ett konkret och inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla samtalsmetoder som underlättar när du ska förklara sammanhang, ge instruktioner, förbereda dagliga…
Köp här

Isbn: 9789127461635

Utgivningsår:20220926

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande med plats för lek, kreativitet och barnens egna idéer. Samtidigt ska miljö och material stärka barnens intresse och nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper och färdigheter. Linda Linder, förskollärare och ateljerista, och hennes…
Utgått

Isbn: 9789188149077

Utgivningsår:20160411

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:John Steinberg, Åsa Sourander

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken presenterar två pedagogiska metoder för skolans värdegrundsarbete. Till synes små saker – som att få någon som arbetar i skolrestaurangen att titta upp och le, att hålla upp dörren för tre personer på väg in i skolan eller att få den som pratar minst att bli mer delaktig – är viktiga brickor i ett större spel för…
Köp här

Isbn: 9789177411086

Utgivningsår:20190107

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn vet hur mycket fantasy och särskilt Harry Potter har betytt för ungas intresse för litteratur och kultur. Fantasy är också en genre där barns och vuxnas läsning möts. Dessutom är det litteratur som är intressant att analysera ur olika perspektiv. Med allt från…
Utgått

Isbn: 9789170187377

Utgivningsår:20120822

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Peter Karlsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ordning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall är Tydlighet, ledarskap & uppmuntran – Positivt beteendestöd i klassrummet boken för dig. Boken utgår från det…
Köp här

Isbn: 9789127829022

Utgivningsår:20201221

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Åsa Hirsh

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad får skickliga lärare att lyckas? I Relationellt ledarskapi klassrummet tar Åsa Hirsh ett helhetsgrepp kring vad som kännetecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan. Författaren har identifierat åtta aspekter som diskuteras ingående i var sitt kapitel, där vi även får…
Köp här

Isbn: 9789127827936

Utgivningsår:20200828

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Gunilla Essén, Leicy Olsborn Björby

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Genom att intressera oss för materialens egenskaper, materialitet och deras påverkan och inverkan kan vi börja upptäcka barnens förståelse för sin omvärld. Vi ser hur de skapar relationer, hur de tar sig an materialen, hur de komponerar, lägger till, skapar nya arrangemang och lär tillsammans. Boken går igenom hur…
Köp här

Isbn: 9789127459458

Utgivningsår:20210604

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
  Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Förskollärare har ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar barnen. I tolv kapitel delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel, erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön.…
Köp här

Isbn: 9789188149442

Utgivningsår:20190916

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:Karin Salmson, Johanna Ivarsson

Kategorier: Förskolan Genusvetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Välkommen in i en normkreativ värld! Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. När du tycker att varje unge ska få känna att hen duger precis som hen är. Med erfarenhet, forskning och förskolans olika styrdokument som bas…
Utgått

Isbn: 9789187413117

Utgivningsår:20150825

Utgivare: Olika Förlag

Mediatyp: BC

av:Anne-Marie Körling

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Väck läslusten i skolan! är en bok för dig som jobbar med barn och unga. Här delar Anne-Marie Körling med sig av sina tankar om läsningen, lärarrollen och litteraturen. Hon fördjupar sig i kraften som finns i högläsning, varje unges inneboende önskan om att lyckas och den glädje som finns i att få leda elever in i…
Köp här

Isbn: 9789172218963

Utgivningsår:20220719

Utgivare: En bok för alla

Mediatyp: BC

av:Anette Klang-Jensen, Ann S Pihlgren, Helena Eriksson, Mia Hansson, Camilla Karlsson, Mia Kylli Persson, Jenny Ljungek Wederbrandt, Beatrice Strauss

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Undervisning och lärande samverkar i ett komplext samspel och att ringa in vad som är framgångsrika undervisningsstrategier för att det ska ske ett lärande i barngruppen kräver insikt och erfarenhet. I boken utvecklas teorier och forskning om undervisning och ­lärande. ­Bokens praktiska exempel visar hur de teoretiska…
Köp här

Isbn: 9789144137469

Utgivningsår:20201026

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Micke Hermansson

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Vill du verkligen nå ut med ditt budskap nästa gång du talar inför publik? Skapa en wow-känsla hos dem som lyssnar på dig? Till och med bli ihågkommen och kanske omtalad? Då ska du läsa den här boken. Här finns 105 tips för dig som vill lyfta din presentationsteknik. Tips som funkar eftersom de bygger på hur hjärnan…
Köp här

Isbn: 9789178231577

Utgivningsår:20210917

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Wallner

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Serien är en bred populärkulturell fiktion som de allra flesta kommer i kontakt med och knyter olika upplevelser till. En del kastar sig över Katten Gustaf och Nemi i dagstidningarna, andra är trogna prenumeranter på Kalle Anka eller Fantomen och några samlar de absoluta Batman-favoriterna på bästa plats i bokhyllan.…
Köp här

Isbn: 9789144128962

Utgivningsår:20200406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Christine Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Camilla Löf, Catrin Stensson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
I den här boken presenteras redskap som stöd för flerstämmig under­visning, didaktik och didaktiskt omdöme i förskolan. Förskollärare ska göra val, men de behöver också motivera sina val i relation till vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter. Didaktik och ­didaktiska modeller prövas, förfinas och utvecklas i…
Köp här

Isbn: 9789144137650

Utgivningsår:20200709

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Helena Wallberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är återkoppling? Återkoppling är allt! Beröm, klander, uppmuntran, att bli negligerad eller att bli exkluderad är alla exempel på återkoppling. Rätt använd är återkoppling ett effektivt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ökat lärande.  Detta är en reviderad version av Återkoppling för utveckling…
Köp här

Isbn: 9789177412120

Utgivningsår:20201007

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Innehållets didaktik i förskolan ger förskollärare verktyg och stöd att utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens. Boken tar avstamp i barnens nyfikenhet, intressen och vilja att dela sina erfarenheter med andra och binder samman läroplanens intentioner med den pedagogiska verksamheten på förskolan. Här finns en rad…
Köp här

Isbn: 9789147139835

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Iréne Johansson

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
I Babblarnas värld finns inga bör eller måsten. Här finns lek, fantasi och lagom stora utmaningar. Boken Tal & språkträning i Babblarnas värld fungerar både som handledning och inspiration. Boken innehåller praktiska övningar och en teoridel. Tal & språkträning i Babblarnas värld är den femte boken i Iréne…
Köp här

Isbn: 9789187465482

Utgivningsår:20170112

Utgivare: Hatten Förlag

Mediatyp: BE

av:Sofia González Lönnqvist

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Förskolan Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Skolor
Våra framtida levnadsvanor grundläggs fram tills att vi är fem år gamla. Förskolan möter i stort sätt alla Sveriges barn mellan ett till fem år. I förskolan finns goda möjligheter att skapa hälsosamma levnadsvanor och därmed också påverka den framtida folkhälsan i positiv riktning. Det är i förskolan som vi har ett…
Köp här

Isbn: 9789144131467

Utgivningsår:20201001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Alexander von Oettingen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Allmändidaktik är konsten att undervisa, en konst man kan lära sig genom att studera den i teorin och utöva den i praktiken. Den grundläggande kompetensen i undervisning är att skapa en växelverkan mellan teori och praktik genom att utifrån sina teoretiska kunskaper och sina erfarenheter bedöma vad som är det mest…
Köp här

Isbn: 9789144121987

Utgivningsår:20180403

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann Granberg

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Projekt- och temaarbete i förskolan vänder sig till alla som vill arbeta projektinriktat för att ge förskolebarn ett mångsidigt lärande under lekfulla former. Författarens tankar kring projekt- och temaarbete belyser fördelarna med detta arbetssätt. I boken ger hon tips och idéer kring förberedelser och uppföljningar,…
Köp här

Isbn: 9789144114361

Utgivningsår:20170707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gunnar Handal, Kirsten Hofgaard Lycke, Per Lauvås

Kategorier: Kompetensutveckling Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Denna bok handlar om kollegahandledning som arbetsform och redskap för utveckling av kompetens, kunskap och praktik i skolan. Den fungerar utmärkt som ett praktiskt hjälpmedel för den som vill lära sig att använda kollegahandledning på bästa möjliga sätt i sitt eget lärararbete. Boken är utformad i samarbete med lärare…
Köp här

Isbn: 9789144001760

Utgivningsår:19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Tuvhav Gullberg

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Syftet med boken är att få dig som pedagog att känna lusten, glädjen och motivation till skapandet och estetikens alla olika uttryckssätt, att våga prova, undersöka och experimentera! I boken får du nödvändiga verktyg för hur man på förskolan kan arbeta och utvecklas i de olika estetiska uttryckssätten för att ta…
Köp här

Isbn: 9789127458987

Utgivningsår:20211222

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Maria Wiman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Vi talar ofta varmt om elevdelaktighet. Vi vill ha pigga, initiativtagande och engagerade elever i våra klassrum. Men hur kan du som lärare göra detta på riktigt? Hur kan du skapa ett driv och ­engagemang som växer och spiller över? En variant är att sätta knorr på undervisningen, hjälpa eleverna att nå ut med sina…
Köp här

Isbn: 9789144156064

Utgivningsår:20220228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Det finns mycket som förenar lärares arbete, oavsett ämnesområde och nivå i utbildningssystemet. Principiella frågor om hur elever kan utmanas och stimuleras till utveckling och lärande, liksom övergripande frågor om skolans syfte och mål, är något som…
Köp här

Isbn: 9789151105482

Utgivningsår:20220429

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Britt Johansson, Annika Sandell Ring, Linda Lidgren, Veronica Mac-Donald

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Paketet är ett komplett material avsett för kollegialt lärande i skolor som vill utbilda sina lärare inom språk-och kunskapsutvecklande undervisning baserad på genrepedagogik.
Köp här

Isbn: 9789173828826

Utgivningsår:20151028

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Bert Jonsson, Lars Nyberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan vi förbättra lärandet? Effektiva metoder är hett efterfrågade i skolan såväl som samhället och de forskningsbaserade metoderna finns. Utmaningen ligger i att tillämpa dem. Testbaserat lärande är ett effektivt sätt att stärka minne och lärande som baseras på forskning inom kognitiv psykologi och neurovetenskap.…
Köp här

Isbn: 9789127827370

Utgivningsår:20200915

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC