Bläddra

Aktionsforskning – Vad? Hur? Varför?

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Aktionsforskning – Vad? Hur? Varför?

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Aktionsforskning är i dag ett bekant inslag i förskolors och skolors verksamhet. Det är en välkommen utveckling, men den har samtidigt bidragit till att begreppet urvattnats, när aktionsforskning reduceras till en ”forskningsmetod” för lärare eller en form av handledning kollegor emellan. Boken gör en historisk tillbakablick för att spåra aktionsforskningens rötter. Det handlar bland annat om den demokratiska dialogen, utbytet mellan kunskapsfält (forskning och erfarenheter) samt samarbetet mellan forskare och pedagoger. Frågorna Vad? och Varför? behandlas genomgående i boken, medan frågan Hur? ges ett större samlat utrymme, där processen för genomförande av aktionsforskning i en praktik beskrivs. Genomgående relateras till teorin om praktikarkitekturer, vilken hjälper oss att förstå utbildningspraktiker som en del av ett större sammanhang. Detta sammanhang möjliggör och begränsar det som sker i praktiken och hur förändringar blir verklighet. Boken vänder sig till lärare och skolledare med ansvar för att utveckla förskolan och skolan utifrån deras lokala villkor och sammanhang. Boken kan med fördel också användas i lärarutbildning och då framför allt i samband med examensarbetet.