Bläddra

Aktiva värderingar : värderingsövningar för skolan

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Aktiva värderingar : värderingsövningar för skolan

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I en värld av alltfler valmöjligheter, etiska dilemman och informationsöverflöd behöver vi hjälpa våra elever – barn, ungdomar och vuxna – att ifrågasätta sina värderingar, granska andras värderingar och argument, och våga välja och ta ställning för sina egna värderingar.

I denna nyutgåva av en svensk pedagogisk klassiker, Aktiva värderingar – värderingsövningar i skolan, återupptar vi syftet med värderingsövningar och värderingssamtal och dess metodik. 

Många associerar värderingsarbete till respekt och sammanhållning. Men det kan också handla om ett större och mer långsiktigt perspektiv – att öva tillit till sin förmåga att lära sig, värdera olika livsval, uttrycka sina tankar och åsikter, kritiskt kunna granska information och utveckla verktyg att kunna påverka sin omvärld.

Boken Aktiva värderingar presenterar en metodik och ett förhållningssätt i värderingsövningar; en resa mot ansvar och social mognad. Den innehåller även konkreta övningar som passar grupper med barn, ungdomar och vuxna.

När våra elever känner en övertygelse i vad de vill, vet vart de är på väg och vet hur de tar sig dit, leder det till motivation och engagemang.
– Värderingsövningar stärker elevers förmåga att lära, säger John Steinberg.
John Steinberg, fil.dr i pedagogik, är författare till ett 50-tal böcker om lärande, ledarskap i klassrummet och skolans värdegrundsarbete.