Bläddra

av:Anita Woolfolk, Martin Karlberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation, men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt bedömning. Pedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. Den är användbar för alla som utbildar sig till lärare, om det så är inom…
Köp här

Isbn: 9780273761860

Utgivningsår:20140903

Utgivare: Pearson Education

Mediatyp: BC

av:Petri Partanen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” tar Petri Partanen sin utgångspunkt i skolans läroplan som formulerar att eleverna ska lära sig kunskaper och utveckla förmågor. Men, hur kan vi förstå relationen mellan kunskaper och förmågor? Och vad innebär det för undervisningen? I skolforskning lyfts t ex…
Köp här

Isbn: 9789177739982

Utgivningsår:20190206

Utgivare: Skolutvecklarna Sverige

Mediatyp: BC

av:Nadja Yllner

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Barns hälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk psykologi Populärmedicin och hälsa Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En reportageberättelse av grävande journalist Nadja Yllner. ”De senaste tio åren har antalet barn som uteblir från skolan, som utvecklar ångest, depression och som börjar äta antidepressiva läkemedel ökat oroväckande mycket. Den här boken handlar om just det, och om speciellt ett av alla dessa barn – mitt eget.” ”Hon…
Köp här

Isbn: 9789137157344

Utgivningsår:20210309

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789151941424

Utgivningsår:20210923

Utgivare: Lågaffektiva Förlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151941387

Utgivningsår:20200126

Utgivare: Lågaffektiva Förlaget

Mediatyp: BC

av:Lasse Mattila

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar, och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt? Efter att i över tjugo års tid ha ägnat sitt liv åt arbetet med och för utsatta barn och ungdomar,…
Köp här

Isbn: 9789163790973

Utgivningsår:20150921

Utgivare: Lasse Mattila AB

Mediatyp: BB

av:Bert Jonsson, Lars Nyberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan vi förbättra lärandet? Effektiva metoder är hett efterfrågade i skolan såväl som samhället och de forskningsbaserade metoderna finns. Utmaningen ligger i att tillämpa dem. Testbaserat lärande är ett effektivt sätt att stärka minne och…
Köp här

Isbn: 9789127827370

Utgivningsår:20200915

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Adam Palmquist

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Motiverande undervisning handlar om hur man kan använda metoder och design ifrån spelsammanhang i undervisningen för att skapa större motivation hos eleverna. Med ett annat ord kallas detta spelifiering och det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att fånga eleverna intresse och öka deras engagemang kring…
Köp här

Isbn: 9789144133607

Utgivningsår:20200508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Kulturella förhållandens betydelse för lärandet är de flesta lärare väl medvetna om, men precis hur samspelet mellan lärande och omvärld går till klarläggs för första gången på svenska i…
Köp här

Isbn: 9789172274365

Utgivningsår:20051011

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av:Karin K. Flensner, Göran Larsson, Roger Säljö, Fredrik Alvén, Ulf Bjereld, Joakim Ferring, Per Herngren, Johan Holmén, Arne Jarrick, Linda Johansson, Katarina Kärnebro, Maria Nordborg, Dennis Olsson, Sandro Scocco, Daniel Poohl, Andrea Spehar, Karin Sporre, Erik Sterner

Kategorier: Grundskolan Gymnasieskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Att ge plats för att bearbeta motsättningar och konflikter är en viktig del av skolans uppdrag. Skolan är en av de viktigaste arenorna för byggandet av framtidens samhälle, och därför behöver ungdomar få resurser och verktyg för hur de ska hantera och förhålla sig till den mångfald och de åsiktsskillnader som präglar…
Köp här

Isbn: 9789144137346

Utgivningsår:20210127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tuija Lehtinen, Jenny Jakobsson Lundin

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Som lärare möter man ibland stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. För att skolan ska klara sitt lärandeuppdrag behöver såväl lärare, skolledare som elevhälsa ha relationskompetens och psykologisk kunskap. I boken Psykologi för klassrummet visar de två…
Köp här

Isbn: 9789188149091

Utgivningsår:20160512

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:Maria Ekblom, Örjan Ekblom, Gisela Nyberg, Eva Norén Selinus

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Fysisk aktivitet gynnar förutsättningarna för lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Detta har lett till orättvisa villkor för barns hälsa och…
Köp här

Isbn: 9789127827622

Utgivningsår:20210422

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I en värld av alltfler valmöjligheter, etiska dilemman och informationsöverflöd behöver vi hjälpa våra elever – barn, ungdomar och vuxna – att ifrågasätta sina värderingar, granska andras värderingar och argument, och våga välja och ta ställning för sina egna värderingar. I denna nyutgåva av en svensk pedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789177412083

Utgivningsår:20200427

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Kerstin Måhlberg, Maud Sjöblom

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Lösningsfokuserade SupportgrupperArbetshäfte till Nya Lösningar mot Mobbning Under många decennier har mobbning i skolan varit en källa till oro. Trots allt som pekar på att mobbning eller annan kränkande behandling är en av de främsta orsakerna till att barn mår dåligt i skolan görs det enligt all forskning, alldeles…
Köp här

Isbn: 9789197765152

Utgivningsår:20160127

Utgivare: Lösningsinriktad pedagogik

Mediatyp: BC

av:Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Roger Säljös nya bok är en brett upplagd exposé över människans förmåga att lära, utveckla hjälpmedel, minnas och föra kunskap…
Köp här

Isbn: 9789172274433

Utgivningsår:20050830

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av:Magdalena Berger

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildning: administration och organisation Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I dag står psykisk ohälsa för nära hälften av alla sjukskrivningar i Sverige och lärare är inget undantag. Det säger sig självt att ett hälso­främjande ­arbete kan bli en utmaning om personalen inte mår bra ­eller upplever stress. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att före­bygga arbetsrelaterad ohälsa, men lärare och…
Köp här

Isbn: 9789144140322

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Ann-Louise Ljungblad är lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är inriktat på inklusion, barnkonventionen, relationell pedagogik och matematiksvårigheter.Relationellt lärarskap – och pedagogiska mötenLäraryrkets relationella dimensioner är något…
Köp här

Isbn: 9789144125275

Utgivningsår:20180723

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anette Prehn

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan hjärnforskningen berika det pedagogiska arbetet i förskola och skola? Hur kan kunskap om barns (och våra egna) hjärnor hjälpa oss att hantera knepiga situationer som uppstår i vardagen på ett bättre sätt? Detta är frågor som utforskas i Hjärnsmart pedagogik, en bok som på ett lättförståeligt vis omsätter…
Köp här

Isbn: 9789144120904

Utgivningsår:20180424

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bo Hejlskov Elvén

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situation. Genom att lära sig mer om beteendeproblem hos barn ökar man möjligheterna till att hantera konflikter som kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas…
Köp här

Isbn: 9789127139473

Utgivningsår:20140507

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:David Edfelt

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken Hjärna i förskolan handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter. På ett begripligt sätt har författaren David Edfelt placerat kunskap om hjärnan i en förskolekontext. Några av bokens teman är anknytning, socialt…
Köp här

Isbn: 9789177410201

Utgivningsår:20171120

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197978033

Utgivningsår:20130125

Utgivare: Alltid förlag

Mediatyp: BB

av:Sanna Mohr, Sannie Wedberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Vad du säger och hur du säger saker har betydelse både för dig själv och för andra. Det finns en stark koppling mellan ett hårt språkbruk och känslan av otrygghet i olika grupper. Genom kunskap och engagemang kan du få barn och unga att själva vara med att sätta tonen och gränserna i sina sociala rum. Boken har samma…
Köp här

Isbn: 9789198200065

Utgivningsår:20170123

Utgivare: Alltid förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789113028637

Utgivningsår:20100601

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av:Pernilla Tillander, Fredrik Andersson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk psykologi Populärpsykologi och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
28 färdigstrukturerade pedagogiska utbildningsmöten för medvetet ledarskap och arbetslagsutveckling Vill du skapa ett riktigt effektivt, ansvarsfullt och glädjefyllt team på din skola? Har du stora visioner och idéer men känner att du inte riktigt har tiden till att skapa den kvalitet du vill ha? Vill du ha engagerade…
Köp här

Isbn: 9789198272819

Utgivningsår:20151001

Utgivare: Teatron Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ann-Marie Markström, Ann-Charlotte Münger

Kategorier: Övergrepp mot barn Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Lyssna, reagera och agera syftar till att ge en ökad förståelse och kunskap om barn och elever som upplever våld i nära relationer. Boken handlar om hur personal i förskola, skola och fritidshem kan identifiera, bemöta och samverka kring den här formen av barnmisshandel. Innehållet i boken utgår både från författarnas…
Köp här

Isbn: 9789144129389

Utgivningsår:20200401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bo Hejlskov Elvén

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Konflikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. Förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav samt att hantera konflikter och våld, kan då vara till god hjälp. Bo Hejlskov Elvén tar…
Köp här

Isbn: 9789127828117

Utgivningsår:20200921

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:David Edfelt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i förskolan – Att förebygga problemskapande beteenden ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som…
Köp här

Isbn: 9789177411475

Utgivningsår:20190128

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Bo Elvén Hejlskov, David Edfelt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt…
Köp här

Isbn: 9789127822153

Utgivningsår:20170922

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Anne Vibeke Fleischer, Käte From

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Exekutiva funktioner handlar om förmågan att få en idé, att planera samt genomföra idén och samtidigt kunna justera den under utförandets gång. De exekutiva funktionerna aktiveras främst när en person ska ta sig an något nytt eller komplicerat, men påverkar också i högsta grad vardagslivet: det sociala samspelet och…
Köp här

Isbn: 9789144112268

Utgivningsår:20160817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171731272

Utgivningsår:20000101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö

Kategorier: Kognitiv psykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det man lär sig?Vad minns man av det man lärt sig?Hur bär man sig åt vid inlärningen?Hur kan man påverka inlärningsförmågan?Vad är sambandet mellan inlärning och undervisning? Inlärning och omvärldsuppfattning är en bok om och för den studerande människan. Den bygger på ett omfattande forskningsarbete, utfört av…
Köp här

Isbn: 9789144104812

Utgivningsår:20160913

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Wågström Pauline

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Att hantera psykisk ohälsa Autism och Aspergers syndrom Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Barns vård och uppfostran Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: funktionshinder Personliga och sociala frågor barn och ungdom: känslor Personliga och sociala frågor barn och ungdom: mobbning, våld och övergrepp Personliga och sociala frågor barn och ungdom: självkänsla och självförtroende Personliga och sociala frågor barn och ungdom: skolproblem, skolk Personliga och sociala frågor barn och ungdom: vänskap Personliga och sociala frågor barn och ungdom: vänskap, kärlek och sex Psykiatri Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Psykologi: känslor Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Självbiografi: litteratur Skönlitteratur barn och ungdom: biografiska berättelser Skönlitteratur barn och ungdom: sanna berättelser Tonåringar: råd till föräldrar Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
"Jag står ensam i korridoren, vidrig och misslyckad. De andra är lyckliga med sina kompisar och själv borde jag skickas till slakt. Ingen vill ha mig, se mig eller ens röra vid mig, jag är ingenting. Ingen lägger märke till att jag gråter, eller så bryr de sig bara inte om det." Det här är en självbiografisk…
Köp här

Isbn: 9789178190614

Utgivningsår:20190501

Utgivare: Pauline Wågström

Mediatyp: BC

av:Torkel Klingberg

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studieteknik och inlärningsförmåga
I Torkel Klingbergs bok Hjärna, gener och jävlar anamma, får vi fascinerande inblickar i ny forskning om barns lärande och motivation. Förståelse för matematik och läsning är inget vi människor föds med. I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och gör plats för de nya kunskaperna. Barn är inte bra…
Köp här

Isbn: 9789127818101

Utgivningsår:20160926

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Marita Cronqvist

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det lilla barnets envisa upprepande av nyfikna och kluriga frågor om allt möjligt är en tillgång i skolans värld. Ibland verkar dock elevers nyfikenhet ha försvunnit och det är svårt att motivera dem. Vad är det som utmärker glädjen i lärandet och hur kan vi gå tillväga för att främja glädje, lust och motivation så att…
Köp här

Isbn: 9789144144146

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sue Young

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Under många decennier har mobbning i skolan varit en källa till oro. Trots allt som pekar på att mobbning eller annan kränkande behandling är en av de främsta orsakerna till att barn mår dåligt i skolan görs det, enligt all forskning, alldeles för lite för att sätta stopp för mobbningen. Nya lösningar mot mobbning…
Köp här

Isbn: 9789197765138

Utgivningsår:20100830

Utgivare: Måhlberg & Sjöblom

Mediatyp: BC

av:Katharina Dahlbäck

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Språk och musik – inlärning tillsammans ger mer! Barn som börjar skolan skiljer inte på olika ämnen utan använder flera sätt att kommunicera och uttrycka sig. Hur kan man ta vara på detta i en lärmiljö? Estetiska lärprocesser i skolan har debatterats flitigt de senaste åren. De estetiska ämnenas roll har varit…
Köp här

Isbn: 9789197847766

Utgivningsår:20111020

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av:Anne Torhild Klomstén, Camilla Fikse

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denne boka handler om hvordan lærere kan arbeide med relasjoner, tanker og følelser, både med elevene i klasserommet og sammen med kollegaer, og er skrevet med Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 som bakteppe. Hvert kapittel inneholder teoretisk og forskningsbasert kunnskap, samt ferdighetsøvelser som kan…
Köp här

Isbn: 9788202726492

Utgivningsår:20210916

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Bjørg-Elin Moen, Grete Lillian Moen

Kategorier: Grundskolan Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boka vektlegger skolens sentrale rolle i arbeidet med inkludering samt utviklingen av motstandsdyktige unge mennesker. Det er en faglig solid bok som gir ansatte i skolen kunnskap, refleksjoner og konkrete eksempler som er lett å bruke i egen hverdag. Forfatterne evner å beskrive vanskelige tema på en lett forståelig…
Köp här

Isbn: 9788202625030

Utgivningsår:20201008

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Nadja Yllner

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Barns hälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk psykologi Populärmedicin och hälsa Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En reportageberättelse av grävande journalist Nadja Yllner. ”De senaste tio åren har antalet barn som uteblir från skolan, som utvecklar ångest, depression och som börjar äta antidepressiva läkemedel ökat oroväckande mycket. Den här boken handlar om just det, och om speciellt ett av alla dessa barn – mitt eget.” ”Hon…
Köp här

Isbn: 9789137506760

Utgivningsår:20230112

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BC