Bläddra

av: Anita Woolfolk, Martin Karlberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation, men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt bedömning. Pedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. Den är användbar för alla som utbildar sig till lärare, om det så är inom…
Köp här

Isbn: 9780273761860

Utgivningsår: 20140903

Utgivare: Pearson Education

Mediatyp: BC

av: Stefan Jerkeby

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Motivation är en viktig förutsättning för att lära, i synnerhet i skolan. Brist på motivation gör det svårt att tillgodogöra sig skolundervisning, omvänt kan den som inte tillgodogör sig undervisning lida brist på motivation. Med antaganden om motivationsbrist – och därmed motsvarande kompensations­behov – blir…
Köp här

Isbn: 9789144125626

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Petri Partanen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” tar Petri Partanen sin utgångspunkt i skolans läroplan som formulerar att eleverna ska lära sig kunskaper och utveckla förmågor. Men, hur kan vi förstå relationen mellan kunskaper och förmågor? Och vad innebär det för undervisningen? I skolforskning lyfts t ex…
Köp här

Isbn: 9789177739982

Utgivningsår: 20190206

Utgivare: Skolutvecklarna Sverige

Mediatyp: BC

av: Daniel T. Willingham

Kategorier: Kognitionsvetenskap Pedagogik Pedagogisk psykologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Varför är det ibland så jobbigt för elever att lära sig nya saker? Hur kan elever lära sig för livet, när de bara bryr sig om betyg? Hur kan vi som lärare stötta svaga elever? Daniel T. Willingham är en av världens främsta forskare med inriktning på lärande och minne. I den här boken utgår han från nio grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789127823167

Utgivningsår: 20181031

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Ohlsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
På Manhattan New School (MNS) i New York har man länge lagt vikt vid litteraturens betydelse för framgång i skolan. Litteraturläsandet har en självklar plats genom hela skoltiden. Varje år fokuserar elevgruppen, 8-10 veckor, på en genre i taget utöver det ordinarie bokläsandet. Bilderboken i skolan är en metodbok för…
Köp här

Isbn: 9789140688279

Utgivningsår: 20141107

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Läraryrkets relationella dimensioner är något som hittills haft en undanskymd roll inom lärarutbildningen. Ändå är välfungerande lärare–elevrelationer en grundläggande del av en lyckad undervisning. I Relationellt lärarskap – och pedagogiska möten får vi följa fyra lärare som möter sina elever på ett särskilt…
Köp här

Isbn: 9789144125275

Utgivningsår: 20180723

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: David Edfelt

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken Hjärna i förskolan handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter. På ett begripligt sätt har författaren David Edfelt placerat kunskap om hjärnan i en förskolekontext. Några av bokens teman är anknytning, socialt…
Köp här

Isbn: 9789177410201

Utgivningsår: 20171120

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anette Prehn

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan hjärnforskningen berika det pedagogiska arbetet i förskola och skola? Hur kan kunskap om barns (och våra egna) hjärnor hjälpa oss att hantera knepiga situationer som uppstår i vardagen på ett bättre sätt? Detta är frågor som utforskas i Hjärnsmart pedagogik, en bok som på ett lättförståeligt vis omsätter…
Köp här

Isbn: 9789144120904

Utgivningsår: 20180424

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789113028637

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Tuija Lehtinen, Jenny Jakobsson Lundin

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Som lärare möter man ibland stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. För att skolan ska klara sitt lärandeuppdrag behöver såväl lärare, skolledare som elevhälsa ha relationskompetens och psykologisk kunskap. I boken Psykologi för klassrummet visar de två…
Köp här

Isbn: 9789188149091

Utgivningsår: 20160512

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Ross W. Greene

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hitta rätt är en uppföljare till de banbrytande böckerna Explosiva barn och Vilse i skolan. I den här boken ger Ross W. Greene fördjupad praktisk vägledning i hur man implementerar och tillämpar problemlösningsmodellen Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS). Denna modell hjälper vuxna att…
Köp här

Isbn: 9789144116280

Utgivningsår: 20170531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sannie Wedberg, Sanna Mohr

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Vad du säger och hur du säger saker har betydelse både för dig själv och för andra. Det finns en stark koppling mellan ett hårt språkbruk och känslan av otrygghet i olika grupper. Genom kunskap och engagemang kan du få barn och unga att själva vara med att sätta tonen och gränserna i sina sociala rum. Boken har samma…
Köp här

Isbn: 9789198200065

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Alltid förlag, Graphy Cems

Mediatyp: BC

av: Graham Nuthall

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vilken lärare hade inte önskat kunna se elevernas tankar under ett undervisningstillfälle? Eller höra vad de egentligen talar och viskar om när de grupparbetar? En stor del av elevernas lärande är osynligt, men också högst personligt. Elevens vägar till kunskap tar med läsaren på en resa långt in i elevernas…
Köp här

Isbn: 9789144131504

Utgivningsår: 20191014

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helle Jensen

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Boken Empati, det som håller samman världen (2015) gav en teoretisk och praktisk vägledning i hur man stödjer människor i att förbättra kontakten med sig själva och andra. Helle Jensen utvecklar detta vidare i den här handboken som ger lärare och pedagoger insikt om varför och hur övningar i närvaro och empati kan…
Köp här

Isbn: 9789198262629

Utgivningsår: 20150405

Utgivare: Fabricius Resurs, Akademisk Forlag, Narayana Press

Mediatyp: BC

av: David Didau, Nick Rose

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Psykologisk forskning har traditionellt sett inte haft en naturlig plats inom utbildningsvetenskapen. Klassrumspsykologi vill ändra på det. Tvärtom har lärare stor hjälp av psykologi vid just undervisning. Med avstamp i forskning och praktisk klassrumserfarenhet går David Didau och Nick Rose igenom ett antal rubriker…
Köp här

Isbn: 9789127822597

Utgivningsår: 20180418

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk, John Catt Eductional

Mediatyp: BC

av: Pernilla Tillander, Fredrik Andersson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk psykologi Populärpsykologi och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Det du håller i din hand är samtalet och utvecklingsprocessen på en skola i Sverige. En skola med avstamp i det TillANDERssonska konceptet där elever, lärare och ledning är aktiva medskapare genom egna berättelser om vad relationer och personlig utveckling är och bör vara. Med total transparens, delaktighet och ett…
Köp här

Isbn: 9789198272802

Utgivningsår: 20150728

Utgivare: Teatron Utbildning

Mediatyp: BC

av: Kristina Bähr

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok är för dig som är pedagog och som möter elever i klassrum. Boken förklarar hur barnets hjärna utvecklas under uppväxten och hur det sociala samspelet i klassrummet påverkar lärandet. Hjärnan i skolan förenklar och förtydligar orsaker samt ger möjliga lösningar till situationer i klassrummet. Utifrån vad vi i…
Köp här

Isbn: 9789163774737

Utgivningsår: 20150303

Utgivare: Exist Publishing, Livonia Print, Lettland

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Kulturella förhållandens betydelse för lärandet är de flesta lärare väl medvetna om, men precis hur samspelet mellan lärande och omvärld går till klarläggs för första gången på svenska i…
Köp här

Isbn: 9789172274365

Utgivningsår: 20051011

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Pernilla Tillander, Fredrik Andersson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk psykologi Populärpsykologi och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
28 färdigstrukturerade pedagogiska utbildningsmöten för medvetet ledarskap och arbetslagsutveckling Vill du skapa ett riktigt effektivt, ansvarsfullt och glädjefyllt team på din skola? Har du stora visioner och idéer men känner att du inte riktigt har tiden till att skapa den kvalitet du vill ha? Vill du ha engagerade…
Köp här

Isbn: 9789198272819

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Teatron Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lasse Mattila

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar, och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt? Efter att i över tjugo års tid ha ägnat sitt liv åt arbetet med och för utsatta barn och ungdomar,…
Köp här

Isbn: 9789163790973

Utgivningsår: 20150921

Utgivare: Lasse Mattila AB, Göteborgstryckeriet

Mediatyp: BB

av: Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Roger Säljös nya bok är en brett upplagd exposé över människans förmåga att lära, utveckla hjälpmedel, minnas och föra kunskap…
Köp här

Isbn: 9789172274433

Utgivningsår: 20050830

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Pernilla Tillander

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk psykologi Populärpsykologi och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
När du läst, förstått och förundrats i ”Våga ta plats” grundbok, kan du leda dina elever i en personlig utvecklingsresa rustad med en mängd användbara verktyg. Det du håller i din hand är ett koncept där du steg för steg utvecklar dina elever till självständiga, modiga människor med god självkännedom och självkänsla.…
Köp här

Isbn: 9789198272826

Utgivningsår: 20161014

Utgivare: Teatron Utbildning

Mediatyp: BC

av: Sue Young

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Under många decennier har mobbning i skolan varit en källa till oro. Trots allt som pekar på att mobbning eller annan kränkande behandling är en av de främsta orsakerna till att barn mår dåligt i skolan görs det, enligt all forskning, alldeles för lite för att sätta stopp för mobbningen. Nya lösningar mot mobbning…
Köp här

Isbn: 9789197765138

Utgivningsår: 20100830

Utgivare: Måhlberg & Sjöblom, BT Press

Mediatyp: BC

av: Maryanne Wolf

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det är ett äventyr att kunna läsa. Att när som helst kunna kliva över tröskeln till en annan värld, där svarta figurer på en vit bakgrund omedelbart, utan att man egentligen förstår hur, översätts till bilder, minnen, känslor och tankar. Men att lära sig att läsa är också, som alla vet, ett riktigt slit och kräver…
Köp här

Isbn: 9789171733917

Utgivningsår: 20121003

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Kerstin Måhlberg, Maud Sjöblom

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vill du att dina elever ska prestera det bästa de kan? Vill du att din skola ska vara så bra som den någonsin kan?Om ditt svar är JA, då är den här boken ett måste för dig. Jag har känt denna talangfulla grupp lärare i många år och är mycket glad över att de äntligen bstämt sig för att dela med sig av de insikter och…
Köp här

Isbn: 9789197765145

Utgivningsår: 20120911

Utgivare: Lösningsinriktad pedagogik

Mediatyp: BC

av: Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö

Kategorier: Kognitiv psykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det man lär sig? Vad minns man av det man lärt sig? Hur bär man sig åt vid inlärningen? Hur kan man påverka inlärningsförmågan? Vad är sambandet mellan inlärning och undervisning? Inlärning och omvärldsuppfattning är en bok om och för den studerande människan. Den bygger på…
Köp här

Isbn: 9789144104812

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Kerstin Måhlberg, Maud Sjöblom

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Lösningsfokuserade SupportgrupperArbetshäfte till Nya Lösningar mot Mobbning Under många decennier har mobbning i skolan varit en källa till oro. Trots allt som pekar på att mobbning eller annan kränkande behandling är en av de främsta orsakerna till att barn mår dåligt i skolan görs det enligt all forskning, alldeles…
Köp här

Isbn: 9789197765152

Utgivningsår: 20160127

Utgivare: Lösningsinriktad pedagogik, Måhlberg & Sjöbloms Förlag, Printon, Estland

Mediatyp: BC

av: Roger Ellmin

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Elevens lärande handlar om det som är skolans huvuduppgift – elevens lärande och utveckling. Författaren diskuterar lärandet och skolans uppdrag ur alla dess aspekter:• den lärande individen• den mångfasetterade lärarrollen• samspelet mellan lärare och elev• samspelet mellan eleverna•…
Köp här

Isbn: 9789147099474

Utgivningsår: 20110503

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171731272

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anne Vibeke Fleischer, Käte From

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Exekutiva funktioner handlar om förmågan att få en idé, att planera samt genomföra idén och samtidigt kunna justera den under utförandets gång. De exekutiva funktionerna aktiveras främst när en person ska ta sig an något nytt eller komplicerat, men påverkar också i högsta grad vardagslivet: det sociala samspelet och…
Köp här

Isbn: 9789144112268

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Katharina Dahlbäck

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Språk och musik – inlärning tillsammans ger mer! Barn som börjar skolan skiljer inte på olika ämnen utan använder flera sätt att kommunicera och uttrycka sig. Hur kan man ta vara på detta i en lärmiljö? Estetiska lärprocesser i skolan har debatterats flitigt de senaste åren. De estetiska ämnenas roll har varit…
Köp här

Isbn: 9789197847766

Utgivningsår: 20111020

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Biljana C. Fredriksen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Förstå med kroppen utmanar existerande föreställningar och fördomar om lärande och förklarar varför kroppsliga erfarenheter är grundläggande för lärandet.Läs merBoken bygger på ny forskning om kroppens funktion i små barns lärande, i ett internationellt och ämnesövergripande perspektiv. Författaren visar genom konkreta…
Köp här

Isbn: 9789147114917

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anna Hellberg

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Psykologi i förskolans vardag är den första boken som på ett överskådligt och heltäckande sätt belyser psykologiska teorier och infallsvinklar kring barnen i förskolan. Boken syftar till att introducera läsaren i olika relevanta ämnen och teorier samt till att kunna fungera som en handbok i förskolan när man snabbt…
Köp här

Isbn: 9789144110196

Utgivningsår: 20151125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Fowelin

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
”Mindfulness i klassrummet – steg för steg” är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet. Läsaren vägleds i hur mindfulness kan användas i arbetet med barn och ungdomar för att minska stress, oro och koncentrationssvårigheter. Boken är också en introduktion till hur mindfulness för pedagogens…
Köp här

Isbn: 9789197948609

Utgivningsår: 20110415

Utgivare: Dana Förlag, ScandinavianBook

Mediatyp: BC

av: Ingrid Liljeroth

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Vad är användbar kunskap och hur formas den för att nå fram till dem som berörs? Författaren behandlar problematiken med att vetenskap är avhängig individers tänkande och rådande synsätt i samhället och hur det påverkar insatser för människor i behov av stöd. Betoningen ligger på kunskapsbildning i praktik, utbildning…
Köp här

Isbn: 9789147113040

Utgivningsår: 20171031

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: David Edfelt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i förskolan – Att förebygga problemskapande beteenden ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som…
Köp här

Isbn: 9789177411475

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Emilie Kinge

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barn utmanar oss på olika sätt genom sina handlingar, sina sätt att vara och reagera. Ofta riktar vi vår uppmärksamhet mot beteendet i stället för att reflektera över orsakerna till det och ställa oss frågan vad det är barnet indirekt kommunicerar till oss genom sina handlingar. Många gånger blir vi också mer åtgärds-…
Köp här

Isbn: 9789144111933

Utgivningsår: 20160513

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197978033

Utgivningsår: 20130125

Utgivare: Alltid förlag, ALMAeuropa, Graphy Cems

Mediatyp: BB

av: Bo Elvén Hejlskov, David Edfelt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt…
Köp här

Isbn: 9789127822153

Utgivningsår: 20170922

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC