Bläddra

av: Anita Woolfolk, Martin Karlberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation, men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt bedömning. Pedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. Den är användbar för alla som utbildar sig till lärare, om det så är inom…
Köp här

Isbn: 9780273761860

Utgivningsår: 20140903

Utgivare: Pearson Education

Mediatyp: BC

av: Petri Partanen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” tar Petri Partanen sin utgångspunkt i skolans läroplan som formulerar att eleverna ska lära sig kunskaper och utveckla förmågor. Men, hur kan vi förstå relationen mellan kunskaper och förmågor? Och vad innebär det för undervisningen? I skolforskning lyfts t ex…
Köp här

Isbn: 9789177739982

Utgivningsår: 20190206

Utgivare: Skolutvecklarna Sverige

Mediatyp: BC

av: Nadja Yllner

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Barns hälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk psykologi Populärmedicin och hälsa Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En reportageberättelse av grävande journalist Nadja Yllner. ”De senaste tio åren har antalet barn som uteblir från skolan, som utvecklar ångest, depression och som börjar äta antidepressiva läkemedel ökat oroväckande mycket. Den här boken handlar om just det, och om speciellt ett av alla dessa barn – mitt eget.” ”Hon…
Köp här

Isbn: 9789137157344

Utgivningsår: 20210309

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Lasse Mattila

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar, och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt? Efter att i över tjugo års tid ha ägnat sitt liv åt arbetet med och för utsatta barn och ungdomar,…
Köp här

Isbn: 9789163790973

Utgivningsår: 20150921

Utgivare: Lasse Mattila AB

Mediatyp: BB

av: Stefan Jerkeby

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Motivation är en viktig förutsättning för att lära, i synnerhet i skolan. Brist på motivation gör det svårt att tillgodogöra sig skolundervisning, omvänt kan den som inte tillgodogör sig undervisning lida brist på motivation. Med antaganden om motivationsbrist – och därmed motsvarande kompensations­behov – blir…
Köp här

Isbn: 9789144125626

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Adam Palmquist

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Motiverande undervisning handlar om hur man kan använda metoder och design ifrån spelsammanhang i undervisningen för att skapa större motivation hos eleverna. Med ett annat ord kallas detta spelifiering och det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att fånga eleverna intresse och öka deras engagemang kring…
Köp här

Isbn: 9789144133607

Utgivningsår: 20200508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av: Bert Jonsson, Lars Nyberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan vi förbättra lärandet? Effektiva metoder är hett efterfrågade i skolan såväl som samhället och de forskningsbaserade metoderna finns. Utmaningen ligger i att tillämpa dem. Testbaserat lärande är ett effektivt sätt att stärka minne och lärande som baseras på forskning inom kognitiv psykologi och neurovetenskap.…
Köp här

Isbn: 9789127827370

Utgivningsår: 20200915

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I en värld av alltfler valmöjligheter, etiska dilemman och informationsöverflöd behöver vi hjälpa våra elever – barn, ungdomar och vuxna – att ifrågasätta sina värderingar, granska andras värderingar och argument, och våga välja och ta ställning för sina egna värderingar. I denna nyutgåva av en svensk pedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789177412083

Utgivningsår: 20200427

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Louise Ljungblad

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Läraryrkets relationella dimensioner är något som hittills haft en undanskymd roll inom lärarutbildningen. Ändå är välfungerande lärare–elevrelationer en grundläggande del av en lyckad undervisning. I Relationellt lärarskap – och pedagogiska möten får vi följa fyra lärare som möter sina elever på ett särskilt…
Köp här

Isbn: 9789144125275

Utgivningsår: 20180723

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anette Prehn

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan hjärnforskningen berika det pedagogiska arbetet i förskola och skola? Hur kan kunskap om barns (och våra egna) hjärnor hjälpa oss att hantera knepiga situationer som uppstår i vardagen på ett bättre sätt? Detta är frågor som utforskas i Hjärnsmart pedagogik, en bok som på ett lättförståeligt vis omsätter…
Köp här

Isbn: 9789144120904

Utgivningsår: 20180424

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Kulturella förhållandens betydelse för lärandet är de flesta lärare väl medvetna om, men precis hur samspelet mellan lärande och omvärld går till klarläggs för första gången på svenska i…
Köp här

Isbn: 9789172274365

Utgivningsår: 20051011

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Roger Säljö

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Roger Säljös nya bok är en brett upplagd exposé över människans förmåga att lära, utveckla hjälpmedel, minnas och föra kunskap…
Köp här

Isbn: 9789172274433

Utgivningsår: 20050830

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: David Edfelt

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken Hjärna i förskolan handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter. På ett begripligt sätt har författaren David Edfelt placerat kunskap om hjärnan i en förskolekontext. Några av bokens teman är anknytning, socialt…
Köp här

Isbn: 9789177410201

Utgivningsår: 20171120

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Tuija Lehtinen, Jenny Jakobsson Lundin

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Som lärare möter man ibland stora utmaningar när det gäller att få samspelet med en elev eller undervisningen i en klass att fungera. För att skolan ska klara sitt lärandeuppdrag behöver såväl lärare, skolledare som elevhälsa ha relationskompetens och psykologisk kunskap. I boken Psykologi för klassrummet visar de två…
Köp här

Isbn: 9789188149091

Utgivningsår: 20160512

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789113028637

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Bo Hejlskov Elvén

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situation. Genom att lära sig mer om beteendeproblem hos barn ökar man möjligheterna till att hantera konflikter som kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas…
Köp här

Isbn: 9789127139473

Utgivningsår: 20140507

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: David Edfelt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i förskolan – Att förebygga problemskapande beteenden ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som…
Köp här

Isbn: 9789177411475

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197978033

Utgivningsår: 20130125

Utgivare: Alltid förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Fowelin

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
”Mindfulness i klassrummet – steg för steg” är skriven för lärare och andra pedagoger från förskolan till gymnasiet. Läsaren vägleds i hur mindfulness kan användas i arbetet med barn och ungdomar för att minska stress, oro och koncentrationssvårigheter. Boken är också en introduktion till hur mindfulness för pedagogens…
Köp här

Isbn: 9789197948609

Utgivningsår: 20110415

Utgivare: Dana Förlag

Mediatyp: BC

av: Biljana C. Fredriksen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Förstå med kroppen utmanar existerande föreställningar och fördomar om lärande och förklarar varför kroppsliga erfarenheter är grundläggande för lärandet.Läs merBoken bygger på ny forskning om kroppens funktion i små barns lärande, i ett internationellt och ämnesövergripande perspektiv. Författaren visar genom konkreta…
Köp här

Isbn: 9789147114917

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ann-Marie Markström, Ann-Charlotte Münger

Kategorier: Övergrepp mot barn Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Lyssna, reagera och agera syftar till att ge en ökad förståelse och kunskap om barn och elever som upplever våld i nära relationer. Boken handlar om hur personal i förskola, skola och fritidshem kan identifiera, bemöta och samverka kring den här formen av barnmisshandel. Innehållet i boken utgår både från författarnas…
Köp här

Isbn: 9789144129389

Utgivningsår: 20200401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kerstin Måhlberg, Maud Sjöblom

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Lösningsfokuserade SupportgrupperArbetshäfte till Nya Lösningar mot Mobbning Under många decennier har mobbning i skolan varit en källa till oro. Trots allt som pekar på att mobbning eller annan kränkande behandling är en av de främsta orsakerna till att barn mår dåligt i skolan görs det enligt all forskning, alldeles…
Köp här

Isbn: 9789197765152

Utgivningsår: 20160127

Utgivare: Lösningsinriktad pedagogik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171731272

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anne Vibeke Fleischer, Käte From

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Exekutiva funktioner handlar om förmågan att få en idé, att planera samt genomföra idén och samtidigt kunna justera den under utförandets gång. De exekutiva funktionerna aktiveras främst när en person ska ta sig an något nytt eller komplicerat, men påverkar också i högsta grad vardagslivet: det sociala samspelet och…
Köp här

Isbn: 9789144112268

Utgivningsår: 20160817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sannie Wedberg, Sanna Mohr

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Vad du säger och hur du säger saker har betydelse både för dig själv och för andra. Det finns en stark koppling mellan ett hårt språkbruk och känslan av otrygghet i olika grupper. Genom kunskap och engagemang kan du få barn och unga att själva vara med att sätta tonen och gränserna i sina sociala rum. Boken har samma…
Köp här

Isbn: 9789198200065

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Alltid förlag

Mediatyp: BC

av: Pernilla Tillander, Fredrik Andersson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk psykologi Populärpsykologi och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
28 färdigstrukturerade pedagogiska utbildningsmöten för medvetet ledarskap och arbetslagsutveckling Vill du skapa ett riktigt effektivt, ansvarsfullt och glädjefyllt team på din skola? Har du stora visioner och idéer men känner att du inte riktigt har tiden till att skapa den kvalitet du vill ha? Vill du ha engagerade…
Köp här

Isbn: 9789198272819

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Teatron Utbildning

Mediatyp: BC

av: Torkel Klingberg

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studieteknik och inlärningsförmåga
I Torkel Klingbergs bok Hjärna, gener och jävlar anamma, får vi fascinerande inblickar i ny forskning om barns lärande och motivation. Förståelse för matematik och läsning är inget vi människor föds med. I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och gör plats för de nya kunskaperna. Barn är inte bra…
Köp här

Isbn: 9789127818101

Utgivningsår: 20160926

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Bo Elvén Hejlskov, David Edfelt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt…
Köp här

Isbn: 9789127822153

Utgivningsår: 20170922

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Sue Young

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Under många decennier har mobbning i skolan varit en källa till oro. Trots allt som pekar på att mobbning eller annan kränkande behandling är en av de främsta orsakerna till att barn mår dåligt i skolan görs det, enligt all forskning, alldeles för lite för att sätta stopp för mobbningen. Nya lösningar mot mobbning…
Köp här

Isbn: 9789197765138

Utgivningsår: 20100830

Utgivare: Måhlberg & Sjöblom

Mediatyp: BC

av: Bo Hejlskov Elvén

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Konflikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. Förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav samt att hantera konflikter och våld, kan då vara till god hjälp. Bo Hejlskov Elvén tar avstamp i exempel från skolans vardag och beskriver femton…
Köp här

Isbn: 9789127828117

Utgivningsår: 20200921

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö

Kategorier: Kognitiv psykologi Pedagogik Pedagogisk psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det man lär sig? Vad minns man av det man lärt sig? Hur bär man sig åt vid inlärningen? Hur kan man påverka inlärningsförmågan? Vad är sambandet mellan inlärning och undervisning? Inlärning och omvärldsuppfattning är en bok om och för den studerande människan. Den bygger på ett omfattande forskningsarbete,…
Köp här

Isbn: 9789144104812

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Katharina Dahlbäck

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Språk och musik – inlärning tillsammans ger mer! Barn som börjar skolan skiljer inte på olika ämnen utan använder flera sätt att kommunicera och uttrycka sig. Hur kan man ta vara på detta i en lärmiljö? Estetiska lärprocesser i skolan har debatterats flitigt de senaste åren. De estetiska ämnenas roll har varit…
Köp här

Isbn: 9789197847766

Utgivningsår: 20111020

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Bjørg-Elin Moen, Grete Lillian Moen

Kategorier: Grundskolan Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boka vektlegger skolens sentrale rolle i arbeidet med inkludering samt utviklingen av motstandsdyktige unge mennesker. Det er en faglig solid bok som gir ansatte i skolen kunnskap, refleksjoner og konkrete eksempler som er lett å bruke i egen hverdag. Forfatterne evner å beskrive vanskelige tema på en lett forståelig…
Köp här

Isbn: 9788202625030

Utgivningsår: 20201008

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Emilie Kinge

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barn utmanar oss på olika sätt genom sina handlingar, sina sätt att vara och reagera. Ofta riktar vi vår uppmärksamhet mot beteendet i stället för att reflektera över orsakerna till det och ställa oss frågan vad det är barnet indirekt kommunicerar till oss genom sina handlingar. Många gånger blir vi också mer åtgärds-…
Köp här

Isbn: 9789144111933

Utgivningsår: 20160502

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kirsten Flaten

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogikk og humor setter fokus på hvor viktig humor er i barnehage og skole, og viser til hvordan det kan styrke læringsprosesser, sosiale relasjoner og psykisk helse. Forfatteren presenterer forskning og sentrale begreper for å få frem bredden i fenomenet humor. Hun gir også pedagogiske tips til hvordan man kan få…
Köp här

Isbn: 9788202664596

Utgivningsår: 20210119

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Roger Ellmin

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Elevens lärande handlar om det som är skolans huvuduppgift – elevens lärande och utveckling. Författaren diskuterar lärandet och skolans uppdrag ur alla dess aspekter:• den lärande individen• den mångfasetterade lärarrollen• samspelet mellan lärare och elev• samspelet mellan eleverna•…
Köp här

Isbn: 9789147099474

Utgivningsår: 20110503

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ross W. Greene

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hitta rätt är en uppföljare till de banbrytande böckerna Explosiva barn och Vilse i skolan. I den här boken ger Ross W. Greene fördjupad praktisk vägledning i hur man implementerar och tillämpar problemlösningsmodellen Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS). Denna modell hjälper vuxna att förstå och hjälpa…
Köp här

Isbn: 9789144116280

Utgivningsår: 20170531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maria Ekblom, Örjan Ekblom, Gisela Nyberg, Eva Norén Selinus

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Fysisk aktivitet gynnar förutsättningarna för lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Detta har lett till orättvisa villkor för barns hälsa och lärande, en orättvisa som skolan kan bidra till att jämna ut. Boken Fysisk…
Köp här

Isbn: 9789127827622

Utgivningsår: 20210422

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Jo Boaler

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Pedagogisk psykologi Populärpsykologi och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Banbrytande forskning om hur vi kan lära oss och utveckla vår hjärna Många av oss har gått ut skolan med en tydlig bild av vad vi är bra och dåliga på. I sin nya bok krossar forskaren Jo Boaler myten om att våra intellektuella förmågor är medfödda och omöjliga att förändra. Om man har svårt för matte eller något…
Köp här

Isbn: 9789150944457

Utgivningsår: 20191104

Utgivare: HarperCollins Nordic

Mediatyp: BB