Bläddra

Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar. Ds 2017:2

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden
Köp här

Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar. Ds 2017:2

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden
Köp här
Har haft till uppdrag att utarbeta förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp samt en höjning av det grundavdrag som bidragsskyldiga föräldrar får förbehålla sig för egna levnadskostnader inom underhållsstödet.

I Ds:n ingår även ett förslag om hur barns inkomster ska påverka underhållsstödsbeloppets storlek. Förslaget baseras på en återrapportering av ett uppdrag om förenklingsförslag inom socialförsäkringen som Försäkringskassan lämnat till regeringen.