Bläddra

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden
Har haft till uppdrag att utarbeta förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp samt en höjning av det grundavdrag som bidragsskyldiga föräldrar får förbehålla sig för egna levnadskostnader inom underhållsstödet. I Ds:n ingår även ett förslag om hur barns inkomster ska påverka underhållsstödsbeloppets…
Köp här

Isbn: 9789138245729

Utgivningsår: 20170309

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Filosofi och religion Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Utredningens sammantagna bedömning är att det statliga stödet har stor betydelse för trossamfunden. Om stödet skulle minska eller avvecklas, i synnerhet avgiftshjälpen, skulle det få stora konsekvenser för trossamfundens verksamhet. Det skulle framför allt sätta trossamfunden i sämre ställning i förhållande till…
Köp här

Isbn: 9789138247716

Utgivningsår: 20180319

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Konst Konst: allmänt Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden
Förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja…
Köp här

Isbn: 9789138247785

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bedrägeri Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
En bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts. Utredningen föreslår bland annat: Bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till…
Köp här

Isbn: 9789138247631

Utgivningsår: 20180305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC