Bläddra

Algebra som geometri : Portfölj IV av “Den första matematiken”

Kategorier: Algebraisk geometri Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Algebra som geometri : Portfölj IV av “Den första matematiken”

Kategorier: Algebraisk geometri Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Denna bok innehåller portfölj IV av den större studien och artikelsamlingen Den första matematiken, och utgör en behandling av några grundläggande moment ur analytisk geometri. Särskild uppmärksamhet ägnas de tre kägelsnitten. Dessutom ges en introduktion till komplexa tal.

I boken används en speciell framställningsform/layout för matematiken, som författaren valt att kalla för den "holistiska".

Boken riktar sig till studenter och lärare i matematik, naturvetenskap eller filosofi, men även till en allmän matematiskt eller filosofiskt intresserad publik.