Bläddra

av: Daniel Carlsson

Kategorier: Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken innehåller utförligt förklarad teori och lösta exempel samt rikligt antal övningar med svar och lösningsanvisningar. Även den som till vissa delar är bekant med innehållet ges här tillfälle att träna sin problemlösningsförmåga, procedurförmåga, begreppsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. Boken…
Köp här

Isbn: 9789176851807

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Daniel Carlsson

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Här hittar du huvudboken:Inledande geometri för högskolestudier
Köp här

Isbn: 9789144067865

Utgivningsår: 20100519

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Carlsson

Kategorier: Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken innehåller utförligt förklarad teori och lösta exempel samt rikligt antal övningar med svar och lösningsanvisningar. Även den som till vissa delar är bekant med innehållet ges här tillfälle att träna sin problemlösningsförmåga, procedurförmåga, begreppsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. Boken…
Köp här

Isbn: 9789179297527

Utgivningsår: 20210128

Utgivare: Daniel Carlsson

Mediatyp: BB

av: Tomas Malm

Kategorier: Algebraisk geometri Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok innehåller portfölj IV av den större studien och artikelsamlingen Den första matematiken, och utgör en behandling av några grundläggande moment ur analytisk geometri. Särskild uppmärksamhet ägnas de tre kägelsnitten. Dessutom ges en introduktion till komplexa tal. I boken används en speciell…
Köp här

Isbn: 9789198476873

Utgivningsår: 20210427

Utgivare: Didymos Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Daniel Carlsson

Kategorier: Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken innehåller utförligt förklarad teori och lösta exempel samt rikligt antal övningar med svar och lösningsanvisningar. Även den som till vissa delar är bekant med innehållet ges här tillfälle att träna sin problemlösningsförmåga, procedurförmåga, begreppsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga.
Köp här

Isbn: 9789176854242

Utgivningsår: 20180118

Utgivare: Linköping University Press

Mediatyp: BB

av: Tomas Malm

Kategorier: Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok innehåller del I av den större studien och artikelsamlingen Den första matematiken. Denna specifika portfölj utgör en omsorgsfull studie och genomgång av grundläggande begrepp, samband och metoder ur euklidisk geometri. Framställningen är, som man säger, intuitiv och syntetisk. Boken utnyttjar en speciell…
Köp här

Isbn: 9789198721836

Utgivningsår: 20220605

Utgivare: Didymos Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Olof Bergvall

Kategorier: Algebraisk geometri Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Doctoral Thesis in Mathematics at Stockholm University, Sweden 2016
Köp här

Isbn: 9789176494899

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC