Bläddra

av: Daniel Carlsson

Kategorier: Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok är skriven för studenter som läser matematik inom Grundlärarprogrammet. Den är baserad på och har en tydlig koppling till det centrala innehåll och de förmågor som finns i grundskolans läroplan (2011). Samtidigt täcker den det innehåll av klassisk geometri som tas upp i gymnasiets kurser. – Den 3:e…
Köp här

Isbn: 9789176851807

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Daniel Carlsson, Linköping University/LiU-Tryck

Mediatyp: BB

av: Olof Bergvall

Kategorier: Algebraisk geometri Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Doctoral Thesis in Mathematics at Stockholm University, Sweden 2016
Köp här

Isbn: 9789176494899

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Daniel Carlsson

Kategorier: Geometri Matematik Matematik och naturvetenskap
Boken innehåller utförligt förklarad teori och lösta exempel samt rikligt antal övningar med svar och lösningsanvisningar. Även den som till vissa delar är bekant med innehållet ges här tillfälle att träna sin problemlösningsförmåga, procedurförmåga, begreppsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga.
Köp här

Isbn: 9789176854242

Utgivningsår: 20180118

Utgivare: Linköping University Press, Linköpings universitet/LiU-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144067865

Utgivningsår: 20100511

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC