Bläddra

Alternativ till rättskipning : förhandling, medling, processförlikning, tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande

Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor

Alternativ till rättskipning : förhandling, medling, processförlikning, tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande

Kategorier: Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Alternativ till rättskipning, som brukar förkortas med akronymen ADR, Alternativ tvistlösning (Alternative Dispute Resolution), innehåller en beskrivning av de i Sverige vanligaste formerna av ADR, förhandling, medling, processförlikning, nämnder av olika slag och skiljeförfarande. I framställningen redogörs för vad en konflikt är och varför konflikter uppkommer, hur de kan eskalera till att bli skadliga eller rentav farliga samt för olika typer av intervention av tredje man i en konflikt, t.ex. av en domstol. I boken redogörs även för uppkomsten av ADR och för de grundläggande utgångspunkter som ADR bygger på samt vilka funktioner som alternativ till rättskipning tillgodoser. Grundläggande för alla typer av konflikthantering är förmågan att förhandla på ett genomtänkt sätt. Olika förhandlingsstrategier beskrivs samt taktiker som är utmärkande för olika strategier. Vid medling sker förhandlingen med hjälp av en medlare i ett förfarande som sedan beskrivs. Medling och olika slags medlingsförfaranden jämförs i vissa avseenden med domarens roll i förlikningsförhandlingar. Skiljeförfarande, som boken avslutningsvis behandlar, är den form av ADR som mest liknar ett domstolsförfarande.

Framställningen är i första hand avsedd som lärobok men kan naturligtvis användas av var och en som är intresserad av alternativ till rättskipning.