Bläddra

An Audit is An Audit

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Köp här

An Audit is An Audit

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Köp här
Tidigare revisionsforskning har främst fokuserat på hur revisionsbyråerna big four påverkas av och kan påverka revisionens utveckling, medan perspektivet mindre revisionsbyråer och deras företrädare har hamnat i skymundan. Eftersom detta begränsar förståelsen för revision och förändring följer doktorsavhandlingen utvecklingen av ett förslag om en anpassad standard för revisionen av mindre företag, som ansågs kunna underlätta den revision som framför allt utförs i mindre revisionsbyråer. Genom omfattande dokumentstudier och 45 intervjuer i en longitudinell studie över åren 2014–2020 och med institutionell teori som teoretiskt ramverk, tecknas i avhandlingen ett nytt perspektiv på hur förändring kan ske. Istället för förändring genom exempelvis en central aktör i ett institutionellt entreprenörskap, åskådliggör avhandlingen hur förändring kan uppnås genom flera aktörer i något som i avhandlingen benämns ett övergripande institutionellt entreprenörskap. Det övergripande institutionella entreprenörskapet visar hur aktörer från organisationsfältets periferi kan initiera en förändring som sedermera omtolkar uppfattningen ”an audit is an audit” det vill säga att en revision är en revision, till att kunna innebära en diversifiering av revisionsstandarder. Elina Malmström har genomfört sitt avhandlingsarbete vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Elinas forskningsintresse ligger inom redovisning och revision, framför allt ur ett institutionellt perspektiv. Detta är en doktorsavhandling i företagsekonomi vid Stockholms universitet 2021