Bläddra

av: Alan Bryman, Emma Bell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.Läs merUppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika…
Köp här

Isbn: 9789147112074

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Pär Blomkvist, Anette Hallin, Eva Lindell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till färdig text. Boken bygger på 4-stegsmodellen, som består av att problemformulera, undersöka, producera och leverera. Genom de fyra stegen i uppsatsprocessen arbetar du successivt fram alltmer färdiga utkast. Den…
Köp här

Isbn: 9789144120638

Utgivningsår: 20180312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Pål Carlsson, Jens Nyholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
FÖRETAGETS EKONOMI hjälper dig att förstå de grundläggande ekonomiska begreppen och att bedöma ekonomisk information. Boken vänder sig främst till icke-ekonomer. Det kan t ex handla om dig som arbetar med produktion eller försäljning eller sitter i ledningsgruppen och behöver förstå ekonomiska rapporter och hur…
Köp här

Isbn: 9789170277061

Utgivningsår: 20110228

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga!Läs merBoken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är praktiskt relevant och tillämpbar men också väl förankrad i…
Köp här

Isbn: 9789147115075

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Meg Marnon

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
En praktisk handbok till dig som tänker starta eget. ca 170 sidor. Boken innehåller bland annat: – Att hitta och formulera affärsidéer – Finansiera uppstarten av företaget – Att göra en budget – Hur man marknadsför sitt företag – Säljteknik. – Hur man startar en webbutik. –…
Köp här

Isbn: 9789173792325

Utgivningsår: 20130320

Utgivare: Thelin läromedel, JustNu

Mediatyp: BE

av: Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga!Läs merBoken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är praktiskt relevant och tillämpbar men också väl förankrad i…
Köp här

Isbn: 9789147113170

Utgivningsår: 20170119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152336885

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152354346

Utgivningsår: 20180807

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Christian Ax, Håkan Kullvén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Den nya ekonomistyrningen (DNE) är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med faktabok, övningsbok, eLabb och hemsida som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området.Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering,…
Köp här

Isbn: 9789147110964

Utgivningsår: 20150804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Nils-Göran Olve, Fredrik Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
ELFTE UPPLAGAN! Under mer än 30 år har Controllerhandboken erbjudit oumbärlig vägledning för yrkesutövande controllers, chefer och studerande. I den här upplagan medverkar uppåt fyrtio av Sveriges ledande experter inom ekonomistyrning!Läs merControllerns roll är att se till att information om resurser och resultat…
Köp här

Isbn: 9789147089673

Utgivningsår: 20080828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Alexander Styhre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Byråkratin är den vanligaste organisationsformen i vårt samhälle. Det är också den kanske mest kritiserade. Byråkratier framställs ofta som stelbenta miljöer med ineffektiva handläggare. Med denna bok vill författaren ge en mer balanserad och rättvisande bild av den roll byråkratimodellen har haft och alltjämt har i…
Köp här

Isbn: 9789147089161

Utgivningsår: 20090217

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Anna Dyhre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Nominerad till Årets HR-bok 2009!Great employees – and strategies to attract, keep and recruit the right talent for the organization – will be a defining characteristic of the competitive landscape in years to come. To build a sustainable employer brand, attention must be paid to the mechanisms that create an…
Köp här

Isbn: 9789147090518

Utgivningsår: 20090423

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Arbetar du som ledare eller mellanchef? Har du budget eller personalansvar? Arbetar du i en komplex organisation och har svårt att förstå hur ledningen resonerar och hur allt hänger ihop? Då behöver du veta mer om ekonomistyrning. I den här boken får du en kortfattad och insiktsfull överblick över området. Du lär dig…
Köp här

Isbn: 9789147095919

Utgivningsår: 20100811

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Kristensson, Arne Åkesson, Anna Mauléon

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Företagsekonomi med entreprenörsperspektiv!Tycker du om att variera din undervisning och ditt arbetssätt? I så fall är Access en bok för dig! Upplägget fungerar såväl för en traditionell undervisning som för ett mer projektorienterat arbetssätt.Läs merUtmärkande drag– Den röda tråden som genomsyrar…
Köp här

Isbn: 9789147100101

Utgivningsår: 20120307

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Martin Evans, Ahmad Jamal, Gordon Foxall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Varför köper/konsumerar vi? Vilka sociala behov uppfyller konsumtionen? Hur får företagen lojala kunder? Vad är olämpligt konsumentbeteende?Läs merDessa och många andra frågor diskuteras i den här heltäckande, aktuella och pedagogiska läroboken om konsumentbeteende. Teori varvas med ett stort antal belysande exempel…
Köp här

Isbn: 9789147088003

Utgivningsår: 20080409

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker Management och företagsledning Management: budget och ekonomi Management: särskilda områden
En viktig utgångspunkt i den här boken är att företag strävar efter att uppnå de krav på avkastning som ägarna ställer. Boken handlar om hur dessa krav kan översättas till finansiella mål och om hur dessa mål i sin tur bildar utgångspunkt för finansiella analys- och planeringsmodeller. I den första delen beskrivs det…
Köp här

Isbn: 9789144029092

Utgivningsår: 20030922

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Stray Jørgensen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Kan du läsa? Ja, frågan är inte så dum som den låter. Det är vanligt med svårigheter att läsa olika texter, speciellt i samband med studier då syftet med läsningen är annat än ren nöjesläsning. Den här boken ger riktlinjer för hur man mer medvetet och praktiskt kan planera, målinrikta och genomföra sin…
Köp här

Isbn: 9789147089130

Utgivningsår: 20090127

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars-Olle Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
This book addresses the subject of sustainable business development and necessary change. It is not intended to contribute to the wider environmental debate but, instead, it is intended for use by corporate management, Boards of Directors, their advisors and financial sector players, such as investors, asset managers…
Köp här

Isbn: 9789186245405

Utgivningsår: 20101101

Utgivare: Far Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan-Olof Andersson, Jöran Enqvist, Anders Pihlsgård

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Light, i ordets alla positiva bemärkelser, är detta läromedel för Småföretagande A! Här finns kursens kärninnehåll presenterat på ett enkelt, aktiverande och verklighetsförankrat sätt.Läs merBoken är uppdelad i en grunddel och en tillvalsdel. I grunddelen finns ett genomgående projekt för att eleverna ska förstå…
Köp här

Isbn: 9789147095544

Utgivningsår: 20100803

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789144050249

Utgivningsår: 20080407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christer Asplund, Magnus Fransson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Investera i Norden adresserar den globala kampen om de investeringsmedel motsvarande 1 520 000 000 000 amerikanska dollar som 2017 investerades internationellt (UNCTAD). Dessa investeringsmedel avgör tillväxt och välstånd i enskilda länder. Siffran kan jämföras med världens största statliga investeringsfond, den norska…
Köp här

Isbn: 9789188799159

Utgivningsår: 20180821

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Bontin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Boken Lönsamhetsstyrning – vad driver vinsten i företaget fyller ett tomrum inom svensk affärslitteratur. Böcker som handlar om hur man förbättrar ett företags lönsamhet och om vad som driver vinsten i företag har länge saknats och därför är detta en viktig och efterlängtad bok. I dagens föränderliga värld måste…
Köp här

Isbn: 9789163753992

Utgivningsår: 20140514

Utgivare: Bontin Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843051

Utgivningsår: 20141001

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Vi präglas alla av de erfarenheter vi får när vi utför något praktiskt. Därför löper ett kunskapsintegrerande projekt som en röd tråd genom läroboken. Detta projekt gör att eleverna får en helhetssyn på ämnesområdet. De stöter på samma sorts problem och frågeställningar som projektgrupper och entreprenörer dagligen…
Köp här

Isbn: 9789147095568

Utgivningsår: 20100803

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789144050256

Utgivningsår: 20080407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Andra helt omarbetade upplagan av denna grundläggande lärobok i företagsekonomi som omfattar ämnets olika områden.Läs merMed sitt heltäckande innehåll är Företagsekonomi – en introduktion särskilt lämplig för kortare grundkurser i företagsekonomi på högskola och universitet. Den passar också för såväl interna…
Köp här

Isbn: 9789147113477

Utgivningsår: 20170818

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lynn P. Nygaard

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Science is a big, noisy dialogue that takes place mainly through scholarly journals and books. How do you make your voice heard?: A Practical Guide to Making Sense and Being Heard demystifies the writing process, and shows you how to reach other scholars and convince them that you have something important to say. This…
Köp här

Isbn: 9789147089888

Utgivningsår: 20090127

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163791406

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga!Läs merBoken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är praktiskt relevant och tillämpbar men också väl förankrad i…
Köp här

Isbn: 9789147096367

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Paul Thompson, David McHugh

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Det här är en bok för dig som vill gå vidare från de elementära böckerna i organisation till mer avancerade intellektuella resonemang. Den är skriven inom en brittisk kritisk tradition som utmanar och ifrågasätter ett ofta alltför enkelt amerikanskt ledningsorienterat synsätt på organisationer.Läs merBoken har…
Köp här

Isbn: 9789147086047

Utgivningsår: 20090211

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Andra helt omarbetade upplagan av denna grundläggande lärobok i företagsekonomi som omfattar ämnets olika områden.Läs merMed sitt heltäckande innehåll är Företagsekonomi – en introduktion särskilt lämplig för kortare grundkurser i företagsekonomi på högskola och universitet. Den passar också för såväl interna…
Köp här

Isbn: 9789147113675

Utgivningsår: 20170818

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
I ett ekosystem ingår en mängd organismer, som tillsammans skapar en vital livsmiljö. Sveriges entreprenöriella ekosystem består av individer och organisationer på olika nivåer. Företagen, akademin och politiken spelar huvudroller i detta ekosystem. Deras samspel måste fungera för att säkerställa en frodig och…
Köp här

Isbn: 9789197772846

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: ESBRI, Danagård Litho

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
The academic study of organizations is in a condition of heterodoxy, where diverse methods and theories collide and compete, gathered together only in the broken net of a name. This book assembles some of the bits that break off in the process of this collision.Läs merIt plays with the already contested boundaries…
Köp här

Isbn: 9789147089987

Utgivningsår: 20090309

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Gemensam och reglerad marknad i EU för alternativa investeringsfonder! Föreslår att EU:s AIFM-direktiv* genomförs i Sverige genom en ny lag som ska reglera handel med icke-harmoniserade fonder (specialfonder; dvs. investeringsfonder som inte regleras genom UCITS-direktivet**). Handel med harmoniserade fonder enligt…
Köp här

Isbn: 9789138238059

Utgivningsår: 20121010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Vi präglas alla av de erfarenheter vi får när vi utför något praktiskt. Därför löper ett kunskapsintegrerande projekt som en röd tråd genom läroboken. Detta projekt gör att eleverna får en helhetssyn på ämnesområdet. De stöter på samma sorts problem och frågeställningar som projektgrupper och entreprenörer dagligen…
Köp här

Isbn: 9789147095575

Utgivningsår: 20100803

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789144054193

Utgivningsår: 20101111

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC