Bläddra

av: Alan Bryman, Emma Bell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.Läs merUppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika…
Köp här

Isbn: 9789147112074

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Pär Blomkvist, Anette Hallin, Eva Lindell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till färdig text. Boken bygger på 4-stegsmodellen, som består av att problemformulera, undersöka, producera och leverera. Genom de fyra stegen i uppsatsprocessen arbetar du successivt fram alltmer färdiga utkast. Den…
Köp här

Isbn: 9789144120638

Utgivningsår: 20180312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christian Ax, Håkan Kullvén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Den nya ekonomistyrningen (DNE) är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med faktabok, övningsbok, eLabb och hemsida som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området.Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering,…
Köp här

Isbn: 9789147110964

Utgivningsår: 20150804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Pål Carlsson, Jens Nyholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
FÖRETAGETS EKONOMI hjälper dig att förstå de grundläggande ekonomiska begreppen och att bedöma ekonomisk information. Boken vänder sig främst till icke-ekonomer. Det kan t ex handla om dig som arbetar med produktion eller försäljning eller sitter i ledningsgruppen och behöver förstå ekonomiska rapporter och hur…
Köp här

Isbn: 9789170277061

Utgivningsår: 20110228

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga!Läs merBoken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är praktiskt relevant och tillämpbar men också väl förankrad i…
Köp här

Isbn: 9789147113170

Utgivningsår: 20170119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga!Läs merBoken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är praktiskt relevant och tillämpbar men också väl förankrad i…
Köp här

Isbn: 9789147115075

Utgivningsår: 20150511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152336885

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152354346

Utgivningsår: 20180807

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Meg Marnon

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
En praktisk handbok till dig som tänker starta eget. ca 170 sidor. Boken innehåller bland annat: – Att hitta och formulera affärsidéer – Finansiera uppstarten av företaget – Att göra en budget – Hur man marknadsför sitt företag – Säljteknik. – Hur man startar en webbutik. –…
Köp här

Isbn: 9789173792325

Utgivningsår: 20130320

Utgivare: Thelin läromedel, JustNu

Mediatyp: BE

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Andra helt omarbetade upplagan av denna grundläggande lärobok i företagsekonomi som omfattar ämnets olika områden.Läs merMed sitt heltäckande innehåll är Företagsekonomi – en introduktion särskilt lämplig för kortare grundkurser i företagsekonomi på högskola och universitet. Den passar också för såväl interna…
Köp här

Isbn: 9789147113675

Utgivningsår: 20170818

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Nils-Göran Olve, Fredrik Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
ELFTE UPPLAGAN! Under mer än 30 år har Controllerhandboken erbjudit oumbärlig vägledning för yrkesutövande controllers, chefer och studerande. I den här upplagan medverkar uppåt fyrtio av Sveriges ledande experter inom ekonomistyrning!Läs merControllerns roll är att se till att information om resurser och resultat…
Köp här

Isbn: 9789147089673

Utgivningsår: 20080828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Anders Gabrielsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Lönsamhetsplanering i praktiken!Ett utbildningsmaterial som kopplar ihop metoder för ekonomisk planering, kalkylering och intern/extern redovisning med affärsmässigt tänkande.Läs merUtmärkande drag– Alltid aktuell– Lättillgängliga texter och massor av praktiska exempel– Verklighetsnära…
Köp här

Isbn: 9789147100651

Utgivningsår: 20110805

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Alexander Styhre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Byråkratin är den vanligaste organisationsformen i vårt samhälle. Det är också den kanske mest kritiserade. Byråkratier framställs ofta som stelbenta miljöer med ineffektiva handläggare. Med denna bok vill författaren ge en mer balanserad och rättvisande bild av den roll byråkratimodellen har haft och alltjämt har i…
Köp här

Isbn: 9789147089161

Utgivningsår: 20090217

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Kristensson, Arne Åkesson, Anna Mauléon

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Företagsekonomi med entreprenörsperspektiv!Tycker du om att variera din undervisning och ditt arbetssätt? I så fall är Access en bok för dig! Upplägget fungerar såväl för en traditionell undervisning som för ett mer projektorienterat arbetssätt.Läs merUtmärkande drag– Den röda tråden som genomsyrar…
Köp här

Isbn: 9789147100101

Utgivningsår: 20120307

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Martin Evans, Ahmad Jamal, Gordon Foxall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Varför köper/konsumerar vi? Vilka sociala behov uppfyller konsumtionen? Hur får företagen lojala kunder? Vad är olämpligt konsumentbeteende?Läs merDessa och många andra frågor diskuteras i den här heltäckande, aktuella och pedagogiska läroboken om konsumentbeteende. Teori varvas med ett stort antal belysande exempel…
Köp här

Isbn: 9789147088003

Utgivningsår: 20080409

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker Management och företagsledning Management: budget och ekonomi Management: särskilda områden
En viktig utgångspunkt i den här boken är att företag strävar efter att uppnå de krav på avkastning som ägarna ställer. Boken handlar om hur dessa krav kan översättas till finansiella mål och om hur dessa mål i sin tur bildar utgångspunkt för finansiella analys- och planeringsmodeller. I den första delen beskrivs det…
Köp här

Isbn: 9789144029092

Utgivningsår: 20030922

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144050249

Utgivningsår: 20080407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga!Läs merBoken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är praktiskt relevant och tillämpbar men också väl förankrad i…
Köp här

Isbn: 9789147096367

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Anna Dyhre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Nominerad till Årets HR-bok 2009!Great employees – and strategies to attract, keep and recruit the right talent for the organization – will be a defining characteristic of the competitive landscape in years to come. To build a sustainable employer brand, attention must be paid to the mechanisms that create an…
Köp här

Isbn: 9789147090518

Utgivningsår: 20090423

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Arbetar du som ledare eller mellanchef? Har du budget eller personalansvar? Arbetar du i en komplex organisation och har svårt att förstå hur ledningen resonerar och hur allt hänger ihop? Då behöver du veta mer om ekonomistyrning. I den här boken får du en kortfattad och insiktsfull överblick över området. Du lär dig…
Köp här

Isbn: 9789147095919

Utgivningsår: 20100811

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Maria Grafström, Pauline Göthberg, Karolina Windell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Boken ger en översikt inom CSR och fungerar som underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället.Läs merBoken visar hur och varför idéer om företagsansvar förändras över tid och ger insyn i hur företag kan hantera dessa föränderliga krav på ansvarstagande. Den teoretiska diskussionen…
Köp här

Isbn: 9789147087532

Utgivningsår: 20080404

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Juridik Särskilda rättsområden
AKTIEBOLAG är en utförlig handbok där du hittar allt du behöver veta om skatt, ekonomi och juridik för både aktiebolaget och dig som ägare. Boken är heltäckande och därför lämplig för alla som vill veta hur ett aktiebolag fungerar. Många förklarande exempel hjälper dig att förstå både skattereglerna och juridiken kring…
Köp här

Isbn: 9789176950876

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Jöran Enqvist, Rolf Jansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Lyfter in verkligheten i klassrummet!Läromedlet fokuserar på de centrala delarna i ämnet företagsekonomi med betoning på redovisning, kalkylering och marknadsföring. E2000 Compact ger ett heltäckande, flexibelt och mångsidigt lärande.Läs merUtmärkande drag– Täcker det samlade innehållet i Företagsekonomi 1 och…
Köp här

Isbn: 9789147091126

Utgivningsår: 20100728

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Pål Carlsson, Lena Sjödén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
FÖRETAGETS EKONOMI hjälper dig att förstå de grundläggande ekonomiska begreppen och att bedöma ekonomisk information. Boken vänder sig främst till icke-ekonomer. Det kan t ex handla om dig som arbetar med produktion eller försäljning eller sitter i ledningsgruppen och behöver förstå ekonomiska rapporter och hur…
Köp här

Isbn: 9789170275609

Utgivningsår: 20080514

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Lisa Källström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Developing a place into ‘a good place to live’ for people of all ages is a prioritized issue in many municipalities in Sweden, as well as around the world. But what do we really mean by ‘a good place to live’? How do the residents themselves comprehend and perceive ‘a good place to live’? And how do municipalities…
Köp här

Isbn: 9789178952298

Utgivningsår: 20190828

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga!Läs merBoken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är praktiskt relevant och tillämpbar men också väl förankrad i…
Köp här

Isbn: 9789147096350

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jan Bjuvberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Denna bok behandlar redovisningsfrågor i vid mening men ur ett juridiskt perspektiv snarare än ur ett traditionellt redovisningsperspektiv. Att boken har den utgångspunkten innebär bland annat att det återkommande hänvisas till olika redovisningsrättsliga normer m.m. i den. Tanken med detta är att göra…
Köp här

Isbn: 9789144089126

Utgivningsår: 20130816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Caroline Essers

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
This book critiques the mainstream, popular discourse on entrepreneurship, which traditionally constructs a heroic male, white archetypical entrepreneur.Läs merCaroline Essers contends that the interlocking of gender and ethnicity needs to be included in the theorizing of entrepreneurship in order to acquire a more…
Köp här

Isbn: 9789147088058

Utgivningsår: 20090709

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Pål Carlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi Företagsekonomi och management Redovisning
FÖRETAGETS EKONOMI hjälper dig att förstå de grundläggande ekonomiska begreppen och att bedöma ekonomisk information. Boken vänder sig främst till icke-ekonomer. Det kan t ex handla om dig som arbetar med produktion eller försäljning eller sitter i ledningsgruppen och behöver förstå ekonomiska rapporter och hur…
Köp här

Isbn: 9789176950821

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Chester I. Barnard

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Äntligen kommer en svensk översättning av denna klassiker inom organisationsteorin. Boken är en standardreferens i otaliga artiklar och böcker inom ämnena företagsorganisation och management. Den innehåller både teori och empiri och inbjuder till eftertanke om hur en chef får organisationen att lyckas eller leder den…
Köp här

Isbn: 9789147089468

Utgivningsår: 20090226

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Pål Carlsson, Jens Nyholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
FÖRETAGETS EKONOMI hjälper dig att förstå de grundläggande ekonomiska begreppen och att bedöma ekonomisk information. Boken vänder sig främst till icke-ekonomer. Det kan t ex handla om dig som arbetar med produktion eller försäljning eller sitter i ledningsgruppen och behöver förstå ekonomiska rapporter och hur…
Köp här

Isbn: 9789170277832

Utgivningsår: 20120601

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anders Jarefors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Den här boken handlar om hur du använder ekonomi för att utveckla verksamheten. Ekonomi är ingenting i sig. Oavsett om det gäller privata företag eller offentlig verksamhet är det alltid verksamheten som är det viktiga. Men tyvärr har ekonomer emellanåt svårt att se att de finns till för verksamheten . Och samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789147097579

Utgivningsår: 20120910

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mikael Hernant

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Butiken, sortimentet och kampanjerna handlar om uppföljning av det ekonomiska resultatet i olika delar av en butikskedjas verksamhet. Den övergripande frågeställningen som bokens författare adresserar är: Vilka åtgärder skall vidtas var någonstans i företaget, och i vilken ordning skall åtgärderna vidtas? I Butiken,…
Köp här

Isbn: 9789144097473

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Omfattande förändringar pågår i företag och organisationer: 40-talisterna går i pension och in kommer Generation Y – 80-talisterna som vill göra skillnad. Det här är en generation konsumenter och medarbetare som har vuxit upp i ett samhälle med många möjligheter och val, ständig kommunikation och stora sociala…
Köp här

Isbn: 9789147087556

Utgivningsår: 20080109

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152323557

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi Företagsekonomi och management
START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN is aimed at people who run their own business, or those considering starting one up in the future – regardless of the type of company. Practical and accessible, the book is filled with examples, tips, and advice to help you succeed in your chosen venture. Furthermore, it is written…
Köp här

Isbn: 9789176951095

Utgivningsår: 20180209

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Är det möten som förändrar världen? Stora prestationer bygger på många människors gemensamma ansträngningar. Nästan alltid krävs kunskaper och kompetenser av olika slag, och därmed också från olika kunskapskulturer. Dessa kunskapskulturer är kopplade till olika yrkeskulturer och sektorskulturer. De är med andra ord…
Köp här

Isbn: 9789147089581

Utgivningsår: 20090114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB