Bläddra

Arbetsmiljölagen med kommentarer

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsmiljölagen med kommentarer

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I den här skriften återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning i sin helhet. I skriften ingår även utdrag ur Brottsbalken samt Plan- och byggnadslagen. Lättfattliga hänvisningar finns till föreskrifter som anknyter till lagtexten.