Bläddra

Arbetsrätt för skolledare och pedagoger

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar

Arbetsrätt för skolledare och pedagoger

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Hur hanterar man de svåra frågorna i rollen som skolledare, rektor, förskolechef och pedagog? Vad säger regelverket, vilken praxis finns det och vad ska man tänka på i följande situationer?· Nyanställning · Lärare saknar behörighet och lärarlegitimation· Förflyttning mot arbetstagarens vilja· Samarbetsproblem på arbetsplatsen· Arbetsskyldighetens gränser· Förbud av bisyssla· Hantera och skilja på olika typer av förhandlingar· Facklig förtroendemans rättigheter· Diskriminering· Disciplinpåföljd· Uppsägningar· Rehabiliteringsansvar· Arbetstid· Registerkontroll· Användning av sociala medier· Yttrandefrihet och kritikrätt· Arbetsmiljö, inklusive OSA· Våld i skolanDessa och många andra frågor behandlas i "Arbetsrätt för skolledare och pedagoger". Boken presenterar också de olika aktörerna på arbetsmarknaden och hur samverkan inom skolan fungerar. Den innehåller också checklistor och mallar.Andra upplagan är uppdaterad med författnings- och kollektivavtalsändringar samt ny praxis.