Bläddra

Aspektuella hjälpverb i svenskan

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Aspektuella hjälpverb i svenskan

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Den här avhandlingen handlar om några aspektuella hjälpverb med infinitivkomplement och hur de har fått hjälpverbsegenskaper i svenskans historia. De undersökta verben är bruka, tendera, börja, sluta, fortsätta och hota. Avhandlingen ger en beskrivning av de sex hjälpverbens individuella historier, som tillsammans tecknar en övergripande bild av hjälpverbiseringsprocessen. Den ger också ett historiskt perspektiv på hjälpverbstesten och det hjälpverbstypiska i de egenskaper testen ska identifiera. På så sätt belyser den också gränslandet mellan verb och hjälpverb. Ett viktigt begrepp härvidlag är skiktning, som tydliggör hur gränsen mellan verb och hjälpverb beror av samspelet mellan nyare och äldre användningar. Maria Bylin är verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.