Bläddra

Återkoppling : stöd, stimulans och lust att lära

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

Återkoppling : stöd, stimulans och lust att lära

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad är återkoppling? Återkoppling är allt! Beröm, klander, uppmuntran, att bli negligerad eller att bli exkluderad är alla exempel på återkoppling. Rätt använd är återkoppling ett effektivt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ökat lärande. 

Detta är en reviderad version av Återkoppling för utveckling som kom ut 2015. Forskning har uppdaterats och boken har fått en ny mer lättillgänglig formgivning. Men grundtanken är densamma, att genom frågor väcka tankar som leder till lärande och kunnande.
  • Hur kan man organisera kamratrespons i form av frågor?
  • Hur kan frågeställningar motivera eleverna att anstränga sig?
  • Hur hänger återkoppling ihop med elevhälsoarbetet?
Dessa frågor och många andra besvaras i boken.

Boken Återkoppling kan användas individuellt eller som underlag i det kollegiala lärandet för att utveckla formativ bedömning som förhållningssätt. Den är användbar för lärare i såväl grundskolan som på gymnasiet.
Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil.mag. i specialpedagogik. Hon har skrivit flera böcker om lärande, bland annat den populära Lektionsdesign – en handbok.