Bläddra

Åtgärder för ett längre arbetsliv : slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen. SOU 2013:25

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

Åtgärder för ett längre arbetsliv : slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen. SOU 2013:25

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här
Trots vissa positiva tendenser i de äldres sysselsättning är förändringarna blygsamma. Sverige har fortfarande en de facto normal pensionsålder på 65 år. Antalet arbetade timmar ökar bland äldre, men mycket långsamt. Det är inte uthålligt. När vi lever längre måste vi arbeta längre, annars blir pensionsnivåerna för låga, försörjningsbördan orimlig och välfärdens finansiering hotas. Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Fler och fler vill också arbeta längre, men möter olika hinder i regelsystem, avtal och i arbetslivet. Utredningen föreslår därför ett flertal åtgärder som omfattar satsningar för att förbättra arbetsmiljön, för att stärka de äldres möjligheter att bevara och utveckla sin kompetens, öka informationen, förstärka de ekonomiska incitamenten, motverka åldersdiskriminering osv. Dessa åtgärder kommer att bidra till en högre faktisk pensionsålder.

Enligt utredningen bör det införas en riktålder för när man ska gå i pension. Riktåldern ska följa medellivslängden. Avsikten är att riktåldern blir ett tydligt icke valsalternativ för pensionering för de som vill få en godtagbar pensionsnivå. Åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet och närliggande system bör anknyta till riktåldern.