Bläddra

av: Björn Nilsson, Annette Tiljander, Magnus Dahlgren

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Tjänstepension är en viktig del i pensionssystemet i Sverige och omfattar nästan alla som har en anställning. Villkoren för tjänstepension regleras oftast genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Boken beskriver de regelverk som gäller för tjänstepensioner, men…
Köp här

Isbn: 9789139022039

Utgivningsår: 20200429

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Huvuddragen i utredningens förslag är att garantipensionen ska ersättas av en ny förmån kallad grundpension. Grundpensionen ska tjänas in av den försäkrade och beräknas utifrån den tid som personen har arbetat eller varit bosatt i Sverige.
Köp här

Isbn: 9789138249901

Utgivningsår: 20191211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2017 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144118536

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Ser över beskattningen av livförsäkringsföretagen. Utredningens förslag innebär bland annat en anpassning av regelerverket till dagens tjänstepensionsplaner, som domineras av så kallade avgiftsbestämda utfästelser där pensionsborgenärerna står risken. Utredningen lämnar också förslag för att göra de olika sätten att…
Köp här

Isbn: 9789138243244

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2016 – pension och försäkring vänder sig till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälp­medel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144112459

Utgivningsår: 20160308

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
För att öka pensionsinkomsten för personer som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön föreslås att en ny pensionsförmån ska införas, ett inkomstpensionstillägg. Det ska betalas ut av Pensionsmyndigheten tillsammans med övrig allmän pension. Den nya…
Köp här

Isbn: 9789138250389

Utgivningsår: 20200327

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Trots vissa positiva tendenser i de äldres sysselsättning är förändringarna blygsamma. Sverige har fortfarande en de facto normal pensionsålder på 65 år. Antalet arbetade timmar ökar bland äldre, men mycket långsamt. Det är inte uthålligt. När vi lever längre måste vi arbeta längre, annars blir pensionsnivåerna för…
Köp här

Isbn: 9789138239247

Utgivningsår: 20130424

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2018 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144123080

Utgivningsår: 20180313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Annette Tiljander

Kategorier: Finansrätt Juridik Krav och depositioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Pensionsstiftelser är ett sätt att trygga tjänstepensioner som är vanligt i större företag i Sverige. Denna bok beskriver de regelverk som gäller för pensionsstiftelser och den administration som en styrelse eller ledning av en pensionsstiftelse ska hantera, inklusive…
Köp här

Isbn: 9789139023937

Utgivningsår: 20211208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Daisyskiva av slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen. Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv.
Köp här

Isbn: 9789138239261

Utgivningsår: 20130627

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: AC

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Buffertkapitalet inrättades i form av tre fonder i samband med ATP-reformen 1959. Skälet för tre (3) fonder var att undvika maktkoncentration för statliga eller enskilda intressen. Fonderna har allt sedan dess haft en relativt självständig ställning. 1974 inrättas en fjärde AP-fond med uppgift att investera i svenska…
Köp här

Isbn: 9789174376753

Utgivningsår: 20120918

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har tagit initiativ till en utredning för att göra en översyn av grundskyddet för pensionärer. Uppdraget omfattar garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Utredningens förslag: Garantipensionen ska höjas för både…
Köp här

Isbn: 9789138247747

Utgivningsår: 20180316

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Björn Dannberg, Robert Dahlström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet och ingår som kurslitteratur hos Contento Wassum Academy. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198208023

Utgivningsår: 20160302

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

av: Anders Palm

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
PENSIONSSTIFTELSER visar hur den som driver ett aktiebolag kan ordna sin pension från företaget på ett förmånligt sätt. Genom stiftelse, skuldbokning i balansräkning eller försäkring. Ett eftersatt pensionssparande kan på en enda gång fyllas ut med avdragsgill pensionsavsättning på i regel många hundratusen kronor och…
Köp här

Isbn: 9789170278792

Utgivningsår: 20140207

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Dannberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet och ingår som kurslitteratur hos Contento Wassum Academy. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198208030

Utgivningsår: 20170301

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Skatter 2010 – pension och försäkring innehåller en översiktlig beskrivning av inkomstskattereglerna, som illustreras genom exempel på skatteberäkningar. I boken behandlas dessutom ingående personförsäkring i inkomstskattehänseende, liksom pensionsförsäkring som beskrivs detaljerat med tonvikt framförallt på…
Köp här

Isbn: 9789144060453

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Dannberg, Robert Dahlström, Magnus Dahlgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Denna bok vänder sig till dig som är rådgivare. Det är en handbok som på ett överskådligt sätt beskriver de viktigaste reglerna för tjänstepensioner, skatter mm. I boken beskrivs reglerna som de ser ut 2014. Avsikten är att boken ska uppdateras årligen. Författare är: Jur kand Björn Dannberg som driver Björn Dannberg…
Köp här

Isbn: 9789198208009

Utgivningsår: 20141001

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144074757

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Caroline Johansson

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Industrier och branscher Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Tjänstepensionen utgör en viktig del av den sammanlagda pensionen för de flesta anställda i Sverige. För den stora majoriteten av dessa bestäms tjänstepensionen i kollektivavtal slutna på nationell nivå. Arbetsmarknadens parter har getts stort handlingsutrymme vad gäller hur kollektivavtalade tjänstepensioner utformas…
Köp här

Isbn: 9789177370208

Utgivningsår: 20171219

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144081700

Utgivningsår: 20120312

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Robert Dahlström, Björn Dannberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken beskrivs reglerna som de ser ut 2015. Författare är: Jur…
Köp här

Isbn: 9789198208016

Utgivningsår: 20150313

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144091082

Utgivningsår: 20130327

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2015 – pension och försäkring vänder sig till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälp­medel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144106953

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC