Bläddra

Åtgärder mot penningtvätt m.m. : en praktisk vägledning och kommentar

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Åtgärder mot penningtvätt m.m. : en praktisk vägledning och kommentar

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Köp här
Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under de senaste åren kommit allt mer i fokus både för en bredare allmänhet och för många olika verksamhetsutövare. Frågorna är av internationellt intresse och den 15 mars 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler inom området.

Boken, som ger en praktisk vägledning och kommentar till regelverket, är uppdelad i fyra olika delar:

· Del 1 – ger en introduktion och bakgrund till åtgärderna mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Här redovisas även den internationella och nationella utvecklingen, regelverket och aktörerna.

· Del 2 – innehåller en genomgång av principerna om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom i praktisk belysning.

· Del 3 – fokuserar på frågor rörande utredning och lagföring.

· Del 4 – är en traditionell lagkommentar till bl.a. bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Boken vänder sig till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen samt andra aktörer som i olika sammanhang kommer i kontakt med regelverket.