Bläddra

Ätstörningar : kliniska riktlinjer för utredning och behandling nr 16

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad

Ätstörningar : kliniska riktlinjer för utredning och behandling nr 16

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Köp här

Ätstörningar är vanligt förekommande tillstånd, framför allt bland yngre vuxna. Inte sällan leder dessa tillstånd till ett stort lidande hos de drabbade och deras närstående. Ätstörningar kan också medföra allvarliga somatiska och psykiatriska komplikationer.

Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ätstörningar är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2005. Det har tillkommit nya diagnoser sedan de förra riktlinjerna och kriterierna beskrivs utifrån DSM-5. Nytt i denna nya upplaga är en bilaga med diagnostiska kriterier enligt DSM-5.

Syftet med riktlinjerna är att:
• Medverka till att en större andel personer med ätstörning än för närvarande erbjuds adekvat evidensbaserad behandling.
• Medverka till att patienter med ätstörning får ett professionellt bemötande och behandlas med den respekt som deras svåra lidande motiverar.

Boken är i första hand skriven för kliniskt verksamma yrkesutövare inom barn- och vuxenpsykiatrin, men är även lämplig för kliniker inom andra vårdgrenar. Såväl klinikledningar och utvecklingsansvariga som anhöriga och patienter kan ha utbyte av att läsa boken.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den sextonde skriften i serien Svensk Psykiatri.