Bläddra

av:Sara Ask

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Dietik och näringslära Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Skolan och elevhälsan har en viktig roll när det gäller att förmedla bra matvanor och att identifiera elever som är i riskzonen för olika problem kopplade till mat. Boken Prata mat med elever – handbok för elevhälsan ger både svar på de vanligaste frågorna som brukar komma upp i samtal med elever i olika…
Utgått

Isbn: 9789177411871

Utgivningsår:20200817

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Maria Ganci

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Råd till föräldrar
Familjebaserad behandling är den standardbehandling som används för barn och ungdomar som lider av anorexia nervosa. Det är också den behandlingsform som ger bäst evidensbaserade resultat. Men att hjälpa ett barn som insjuknat i anorexia kräver mycket av föräldrar och familj och det är svårt att förutse hur intensiv…
Köp här

Isbn: 9789144134048

Utgivningsår:20200107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Christopher G. Fairburn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Vid hetsätning påverkas hela tillvaron av att man återkommande äter alldeles för mycket och känner att man har tappat kontrollen. Många gånger skäms man över sin situation och håller den hemlig. Men det finns effektiv behandling. Att övervinna hetsätning är en självhjälpsmanual baserad på KBT som ger dig en…
Köp här

Isbn: 9789127818170

Utgivningsår:20170427

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Liria Ortiz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Det finns lovande resultat om att MI, motiverande samtal, förstärker behandling vid ätstörningar när den används som samtalsmetod och adderas till annan intervention. Likaså innan behandling – för att motivera till att delta i den. Den här boken ger redskap som många troligtvis har saknat i sitt arbete med att motivera…
Utgått

Isbn: 9789172058033

Utgivningsår:20140813

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Gisela van der Ster

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Att hantera ätstörningar Att hantera personliga problem Behandling och behandlingsmetoder Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad
Att leva med en ätstörning är att inte vara fri att vara den man egentligen är. Ätstörningen står i vägen. Men att lämna det ensamma och strängt kontrollerade liv som en ätstörning oftast innebär, är inte så lätt, det krävs både mod och kunskap. Gisela van der Ster, leg.dietist och Doktor i Medicinsk Vetenskap (som…
Köp här

Isbn: 9789163357091

Utgivningsår:20140630

Utgivare: Randi förlag

Mediatyp: BB

av:Isabella von Hofsten, Gisela van der Ster

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Idrottstränare och coachning Medicin och omvårdnad Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
Bokomslagstext: Mål i Mun handlar om ätstörningar och specifika aspekter som rör idrotten – ett oerhört viktigt och aktuellt ämne. Jag har känt Isabella von Hofsten, både som arbetskollega och nära vän i många år och imponeras av hennes långa och breda erfarenhet och hennes gedigna kunskap inom detta svåra…
Köp här

Isbn: 9789163753381

Utgivningsår:20140411

Utgivare: Atlet & Diet

Mediatyp: BC

av:Annika Kahm, Carolyn Hodges Chaffee

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Att hantera ätstörningar Att hantera personliga problem Behandling och behandlingsmetoder Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad
Ätstörningar och viktproblem ”Att mäta hälsa inifrån” innebär ett stort steg framåt i behandlingen av ätstörningar och viktproblem. I denna viktiga bok förklaras hur två enkla mättekniker – ämnesomsättningstest och analysen av kroppssammansättningen – kan bidra till snabb insikt och hjälp mot…
Köp här

Isbn: 9780998952802

Utgivningsår:20171201

Utgivare: Elanders

Mediatyp: BC

av:David Clinton, Rasmus Isomaa, Andreas Birgegård, Cynthia Bulik, Emma Forsén Mantilla, Helena Forsman, Hanna Kihlander, Virpi Leppä, Johanna Levallius, Maja Molin, Elin Monell, Anna-Maria af Sandeberg, Fredrika Sandell, Ulf Wallin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Att hantera ätstörningar Att hantera personliga problem Behandling och behandlingsmetoder Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad
Ätstörningar ödelägger liv och kan vara både långvariga och livshotande. De är komplext sammansatta fenomen som kommer i många skepnader och drabbar såväl unga som äldre oavsett kön. Personer med ätstörningar kan även brottas med stark ångest, depression, tvång och missbruk, för att inte tala om den djupa påverkan som…
Köp här

Isbn: 9789144143576

Utgivningsår:20220530

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Wallin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Ätstörningar är vanligt förekommande tillstånd, framför allt bland yngre vuxna. Inte sällan leder dessa tillstånd till ett stort lidande hos de drabbade och deras närstående. Ätstörningar kan också medföra allvarliga somatiska och psykiatriska komplikationer. Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av…
Köp här

Isbn: 9789188099273

Utgivningsår:20150917

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Ata Ghaderi, Thomas Parling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Från självsvält till ett fullvärdigt liv vänder sig främst till personer med anorexi, men även till anhöriga och vänner som vill ha kunskap baserad på forskning om mekanismerna bakom anorexi, vad som vidmakthåller den och möjligheterna till förändring. Metoden är en kombination av KBT och ACT, och den lägger stor vikt…
Köp här

Isbn: 9789127828476

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198058130

Utgivningsår:20130801

Utgivare: Ariton Förlag

Mediatyp: BC

av:Saloua Koubaa

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Förlossningsvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Medicinboken: beskriver mina erfarenheter inom medicin och omvårdnad i över 40 år som sjuksköterska, barnmorska och forskare. Det har skapat en trygg vardag under hela min resa. Boken beskriver människovärde i flera dimensioner oavsett bakgrunden. Jag har mött många unga som behöver god hälsa och välbefinnande. Boken…
Köp här

Isbn: 9789180072687

Utgivningsår:20210125

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av:Maiken Fjelkegård

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Att hantera ätstörningar Att hantera personliga problem Behandling och behandlingsmetoder Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad
Kortfattad handbok om behandling av svåra ätstörningar där öppenvårdsbehandling inte räcker till. Den är baserad på klinisk erfarenhet och tänkt som en ganska konkret metodbeskrivning för behandlare av ätstörningar, men kan också läsas av föräldrar till barn/ungdomar med ätstörning. Den borde också kunna vara till…
Köp här

Isbn: 9789177739098

Utgivningsår:20190104

Utgivare: Maiken Fjelkegård

Mediatyp: BC

av:Sten Espmark

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Personliga berättelser
Lars Sjöstrand skriver i sin recension i Läkartidningen av författarens närmast föregående bok ”Alltid på Divanen – terapeuten tänker tillbaka” 2012: “Sten Espmark har varit en framträdande psykiater, psykoanalytiker, forskare och klinikchef. Under senare år har han i huvudsak arbetat som privatpraktiserande läkare med…
Köp här

Isbn: 9789189013469

Utgivningsår:20190815

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:René Girard

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
”Girard har betonat upptagenheten vid offret som utmärkande för den moderna kulturen, men det är särskilt hans idé om det mimetiska begäret, tillämpat på dagens konsumtionsmönster och skönhetsideal, som ger ett nytt, socialt och historiskt perspektiv på ätstörningarnas allt akutare problem. Den springande punkten…
Köp här

Isbn: 9789197835930

Utgivningsår:20101127

Utgivare: Themis Förlag

Mediatyp: BC

av:Terese Alvén

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Självbiografi: allmänt
"När jag väl slutade sparka på mig själv, insåg jag att jag måste vara min egen bästa vän. Efter det gick allting bättre." Terese Alvén visar att det går att bli fri från ätstörningar och ger här råd, tillförsikt och inspiration till alla som kämpar med att ta sig ur ett jobbigt förhållande till mat, träning…
Köp här

Isbn: 9789176970010

Utgivningsår:20160121

Utgivare: Hoi Förlag AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Av någon anledning duger sällan den kropp vi har. Att vi lever i en tid av extrem utseendefixering undgår ingen. Media rapporterar ständigt om svältande kändisar, om nya rön i bantningsträsket och om nya sätt att med hjälp av träning, kirurgi eller andra medel skapa den där kroppen som är målet och som av någon…
Köp här

Isbn: 9789185949243

Utgivningsår:20110928

Utgivare: ETC Förlag

Mediatyp: BC

av:Ata Ghaderi, Thomas Parling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Från självsvält till ett fullvärdigt liv vänder sig främst till personer med anorexi, men även till anhöriga och vänner som vill ha kunskap baserad på forskning om mekanismerna bakom anorexi, vad som vidmakthåller den och möjligheterna till förändring. Metoden är en kombination av KBT och ACT, och den lägger stor…
Utgått

Isbn: 9789127114852

Utgivningsår:20070917

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Ulf Wallin, Petter Næsje, Raymond Valdes, Karin Wallin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi
Studier visar att bland unga människor är ätstörningar de psykiatriska tillstånd som ökar mest. Förstahandsinsatsen för unga med ätstörning är familjeterapi – trots detta finns väldigt lite litteratur om metoden som vänder sig till behandlare. I boken beskrivs de olika familjeterapiskolor som metoden utvecklats ur och…
Köp här

Isbn: 9789144160771

Utgivningsår:20240110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Geneen Roth

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
This is how Geneen Roth remembers her time as an emotional overeater and self-starver. After years of struggle, Roth finally broke free from the destructive cycle of bingeing and purging. In the two decades since her triumph, she has gone on to help tens of thousands of others do the same through her lectures,…
Köp här

Isbn: 9780452270831

Utgivningsår:19930901

Utgivare: Penguin Random House

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Ätstörningar är vanligt förekommande tillstånd, framför allt bland yngre vuxna. Inte sällan leder dessa tillstånd till ett stort lidande hos de drabbade och deras närstående. Ätstörningar kan också medföra allvarliga somatiska och psykiatriska komplikationer. Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av…
Köp här

Isbn: 9789177411635

Utgivningsår:20190225

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Sara Englenius

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Fortfarande är okunskapen och fördomarna om anorexi utbredda i samhället – även inom vården. Denna bok är ett försök att förklara den multifaktoriella sjukdomen; så väl dess tänkbara bakgrundsorsaker, vidmakthållande faktorer samt vad som händer, rent fysiologiskt, under och efter anorexia nervosa. Boken…
Köp här

Isbn: 9789163702495

Utgivningsår:20120329

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC