Bläddra

Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism : ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism : ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Autism- och Aspergerförbundet har länge arbetat för att öka kunskapen om autism och förståelsen för personer med autism i samhället. I detta arbete har Utbildningscenter Autism och dess veckoutbildningar i Sunne varit en mycket viktig del. I denna bok beskrivs arbetssättet på dessa utbildningar. Boken består av tre delar. I den första beskrivs vad som menas med autismspecifik kompetens och utbildningen ”Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för barn, ungdomar och vuxna med autism”. Därefter redogörs för vad autism är och vad det kan innebära att ha autism. Till sist en tydlig och praktisk beskrivning av bland annat kartläggning, strategier och anpassningar inom olika områden som kommunikation och social interaktion. Boken innehåller många värdfulla tips, exempel och bilder som tydligt illustrerar det arbetssätt som boken presenterar. Det pedagogiska arbetssättet har sin grund i TEACCH och boken bygger på drygt 20 års erfarenheter av utbildningar inom Utbildningscenter Autism AB. Boken vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med autism. Den vänder sig också till dig som har autism, är anhörig och till andra intresserade. Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare Autism- och Aspergerförbundet Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet