Bläddra

Att arbeta med tema i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Att arbeta med tema i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Med hjälp av temaarbete kan man organisera och genomföra det pedagogiska arbetet så att det stödjer barns lek, lärande och utveckling. Den här boken beskriver verklighetsnära och inspirerande exempel på temaarbete i förskolan – hur de kan läggas upp och väcka barnens intresse i olika gemensamma pedagogiska aktiviteter.

Detta arbetssätt tar sin utgångspunkt i ett meningsfullt sammanhang där barn får möta en uppsättning olika innehåll för lärande. Boken kan ses som den tredje boken i en trilogi om förskolan –för förskollärarutbildning och fortbildning – tillsammans med Att förstå barns tankar och Att undervisa barn i förskolan. De tre böckerna belyser olika men relaterade delar av förskolläraryrkets kunskapsbas.

Om författarna

Författarna Elisabet Doverborg, Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson har författat en mängd böcker om förskolan och barns utveckling. De verkar vid Göteborgs universitet.

Sagt om boken

"Det intressanta med boken är att läsa om hur olika teman kan byggas upp och hur förskollärna planerar och bygger upp dem utifrån barnens intressen. Lek och kunskap bildar allians och barnens nyfikenhet är drivande. Boken är lämplig för pedagoger i förskolan och studenter på förskollärarutbildningen. Utifrån empiriska exempel ges mycket goda exempel på metodik, konkret och handfast."
Ur BTJ-häftet nr 17, 2020. Lektör Katharina Jacobsson.