Bläddra

Att få plats som människa i en organisation : aktiva åtgärder i praktiken

Kategorier: Arbetsrätt Diskriminering och jämlikhet Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Köp här

Att få plats som människa i en organisation : aktiva åtgärder i praktiken

Kategorier: Arbetsrätt Diskriminering och jämlikhet Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Köp här
Det här är en bok för praktiker, av praktiker och experter på diskrimineringslagen. Den har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter. Den vänder sig både till de som ansvarar för och bedriver aktiva åtgärder på sin arbetsplats. Fokus ligger inte bara på hur vi kan nå upp till lagens krav utan även på hur vi kan arbeta för att skapa den faktiska förändring som lagen är tänkt att ge. Här ges en introduktion till de juridiska ramarna för aktiva åtgärder, med en fördjupning för den som önskar det. I det tredje kapitlet ges konkreta exempel på implementeringen av aktiva åtgärder. Kapitlet "Processtänket" visar hur du kan arbeta processinriktat med aktiva åtgärder i till exempel en samverkansgrupp eller för den delen med hela personalgruppen. I det avslutande kapitlet reflekterar vi över om och hur lagen kan nå den effekt som avses – och avslutar med ett medskick för att underlätta er arbetsprocess med de aktiva åtgärderna. Boken är skriven av processledarna vid Malmö mot Diskriminering, som processleder arbetsplatsers och skolors arbete med aktiva åtgärder. Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå och ideell förening.