Bläddra

av: Ana Marega, Jerk Elmén

Kategorier: Arbetsrätt Diskriminering och jämlikhet Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Det här är en bok för praktiker, av praktiker och experter på diskrimineringslagen. Den har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter. Den vänder sig både till de som ansvarar för och bedriver aktiva åtgärder på sin arbetsplats. Fokus ligger inte bara på hur vi kan nå upp till…
Köp här

Isbn: 9789198496628

Utgivningsår: 20200203

Utgivare: Malmö mot Diskriminering

Mediatyp: BC

av: Håkan Gabinus Göransson, Naiti Del Sante

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Särskilda rättsområden
Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med “könsöverskridande identitet eller…
Köp här

Isbn: 9789139115861

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Susanne Fransson, Eberhard Stüber

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Särskilda rättsområden
Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar…
Köp här

Isbn: 9789139114291

Utgivningsår: 20150507

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Karlsson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Särskilda rättsområden
I denna lagkommentar behandlar författaren den nya Diskrimineringslagen paragraf för paragraf med hänvisningar till tillämpliga förarbeten och rättspraxis. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte sju tidigare gällande lagar mot diskriminering. Samtidigt slogs fyra ombudsmannamyndigheter ihop till…
Köp här

Isbn: 9789172233393

Utgivningsår: 20090709

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198294033

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BB

av: Susanne Fransson, Per Norberg

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Syftet med boken är att ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet, och att vara ett underlag för diskussion och reflektion. I sju…
Köp här

Isbn: 9789186743659

Utgivningsår: 20170315

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Hanna Pettersson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Särskilda rättsområden
Begreppet diskriminering har under senare år kommit att få allt större betydelse, både inom (arbets-)rätten och i samhället i övrigt. Till de nyare diskrimineringsgrunderna inom arbetsrätten hör deltidsarbete och visstidsanställning. Dessa diskrimineringsgrunder, som har introducerats genom två EU-rättsliga direktiv,…
Köp här

Isbn: 9789186980597

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Lisa Tengnér Andersson, Matilda Bergkvist, Frida Ohlsson Sandahl

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Särskilda rättsområden
Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen ställer höga krav – men vet bara inte hur du ska börja? Detta är boken för dig! Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper dig som chef lägga upp arbetet på bästa sätt och den innehåller exempel och övningar som engagerar hela personalstyrkan…
Köp här

Isbn: 9789172512153

Utgivningsår: 20191129

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Moa Hjertson, Kajsa Svaleryd

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Särskilda rättsområden
Den nya diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete mot diskriminering och för likabehandling. Men vad betyder det och hur kan du göra?Den här boken vänder sig till dig som är chef, fackligt ombud eller på annat sätt arbetar med personalfrågor. Förhoppningen är att den ska…
Köp här

Isbn: 9789147095322

Utgivningsår: 20101124

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Särskilda rättsområden
Innehåller förslag till ändring i diskrimineringslagen (2008:567) avseende bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en…
Köp här

Isbn: 9789138244791

Utgivningsår: 20160727

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lag och samhälle, jämställdhetsfrågor Lag och samhälle, rättssociologi Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Identifierar två områden som särskilt viktiga för jämställdheten i arbetslivet: tiden på arbetet ersättningen för arbete Områdena hänger delvis ihop med varandra. En förutsättning för att fler kvinnor ska kunna och vilja arbeta mer, och därmed höja sina inkomster och löner, är att de erbjuds heltidstjänster där…
Köp här

Isbn: 9789138243008

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC