Bläddra

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projektet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projektet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här
Att leda och arbeta i projekt är en praktisk handbok om hur lyckas i projekt.'
Är du nybliven projektledare eller projektdeltagare? Eller är du en rutinerad projektledare, som har stött på en del svårigheter – som förseningar, sprucken budget, låg måluppfyllelse, dåligt engagemang och kommunikation? Vill du bli mer professionell och framgångsrik och se möjligheter snarare än svårigheter? Läs då denna handbok som är enkel, lättillgänglig och full av praktiska tips och idéer. I Att leda och arbeta i projekt får du en väl beprövad och stark metod för hur projekt ska drivas. Du lär dig att leda, styra, motivera och entusiasmera. Du lär dig även hur grupper fungerar - om roller och personligheter, kommunikation och kon­flikter. Författaren delar med sig av sina tips om hur lyckas med implementering och förändring. Hur nå effektmålen helt enkelt. I boken presenteras framgångsfaktorerna för effektiva projekt liksom de vanligaste fallgroparna – och hur du undviker och hanterar dem. Här finns checklistor och metoder som hjälper dig att planera och effektivisera projekt och att öka lönsamheten i dem. Boken tar dig steg för steg från initiering och nulägesanalys till effekthemtagning. Sist hittar du fyra praktikfall, som konkret visar hur företag och organisationer tillämpat bokens metodik.
Om författaren
Monica Lööw är beteendevetare med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som både beställare av projekt och som projektledare. De senaste 20 åren har Monica arbetat med att hjälpa företag och organisationer i sin projektutveckling. Hon utbildar, coachar och projektleder i nära samarbete med kunden. Ett av Monicas specialistområden är kopplingen mellan förändringsledarskap, implementering och resultat. Monica arbetar även professionellt med ledar- och teamutveckling samt värdegrundsarbete och använder evidensbaserade teorier och forskning i sina utvecklingsprogram.