Bläddra

Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Professionell utveckling via kollegiala arbetsformer är numera navet i de flesta förskolors och skolors utvecklingsprocesser. Ledarskapet är en nyckel i sådana processer. Den här boken är till för dig som axlar ett ledaransvar – kanske har du titeln process­ledare, utvecklingsledare, lärledare eller förstelärare? Författarna till denna bok är forskare och skolutvecklare med praktisk erfarenhet av att utbilda processledare. De har utbildat närmare 1000 personer i processledarskap, självkännedom, grupprocesser, samtalsmetoder, handledning, skolkultur, skol­utveckling och systematiskt kvalitetsarbete. I boken varvas deras erfarenheter på ett tillgängligt sätt med aktuell forskning. Som läsare får du exempelvis ta del av modeller för vetenskaplig systematik och strukturer för systematiskt kvalitetsarbete. Författarna erbjuder även en inblick i hur en skolas jordmån för utveckling kan identifieras och förstås genom analyser av och teorier om skolkulturer. Boken vänder sig till mellanledare av olika slag samt till rektorer. Den erbjuder teorier, modeller och verktyg för att utveckla kompetenser i att organisera och leda utvecklingsprocesser på individ­nivå, gruppnivå och organisationsnivå.