Bläddra

Att motverka näthat : en handbok för elevers delaktighet i värdegrundsarbete

Kategorier: Informationsteknik It: allmänt It: hälsa och säkerhet Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap

Att motverka näthat : en handbok för elevers delaktighet i värdegrundsarbete

Kategorier: Informationsteknik It: allmänt It: hälsa och säkerhet Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad gör barn och unga på nätet och vad är de med om på sociala medier? Vuxenvärlden har ofta svårt att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen och för skolans del skapar detta svårigheter i arbetet med värdegrund och mot kränkningar. Denna bok visar hur elever kan engageras i skolans utvecklingsprocesser och erbjuder en metod för att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet. Metoden går under namnet IT-supportelever och bygger på författarnas väl beprövade erfarenheter.

Läsaren ges här en helhetsbild av utvecklingsarbetet: från uppstart till implementering, och därefter processen av att driva värdegrundsarbetet med en tydlig progression. Boken innehåller även övningar, förslag på enkäter samt exempel på hur ett värdegrundsarbete kan se ut under ett år.

Att motverka näthat vänder sig till verksamma pedagoger, elevhälsoteam, skolbibliotekarier och rektorer/skolledare. Boken visar på vikten av att nyttja elevers kunskaper och erfarenheter och den vill framhålla att det aldrig är för sent att påbörja ett förebyggande värdegrundsarbete.