Bläddra

Att redan vara motiverad : om hinder och möjligheter för lärande

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att redan vara motiverad : om hinder och möjligheter för lärande

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Motivation är en viktig förutsättning för att lära, i synnerhet i skolan. Brist på motivation gör det svårt att tillgodogöra sig skolundervisning, omvänt kan den som inte tillgodogör sig undervisning lida brist på motivation. Med antaganden om motivationsbrist – och därmed motsvarande kompensations­behov – blir motivation något som bör eller måste tillföras läroprocesserna. Dessa antaganden förekommer i såväl motivationsforskning som läroplaner. Men är det verkligen brist på motivation som är problemet eller ligger bristen snarare i vår förståelse av motivation? Boken ger en vidgad syn på motivation och visar på hur motivation i olika former redan föreligger som möjliga pedagogiska tillgångar, liksom hur lärande kan vara ett möjligt självändamål. I en rad exempel med teoretiska reflektioner visas hur olika typer av redan befintlig motivation aktualiseras i klassrum och andra pedagogiska miljöer, exempelvis i sociala medier. Att redan vara motiverad - om hinder och möjligheter för lärande vänder sig i första hand till lärarstudenter, verksamma lärare, skolledare och studerande på rektorsutbildningar, men kan också läsas av andra som är intresserade av det som händer i skärningspunkten mellan skolutveckling, vår tids pedagogiska bedömningsideal och elevers lust att lära.