Bläddra

Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Vad ska man tänka på när man ska påbörja ett uppsatsarbete i juridik? Hur ska man på bästa sätt disponera sin text och hur hänvisar man till juridiska källor på ett korrekt vis? Och hur ska man planera för att bli klar med uppsatsen i tid?"Att skriva rätt" ger goda råd när det gäller uppsatsskrivning i juridik. Boken har ett praktiskt fokus och innehåller en mängd konkreta exempel. Den tar upp olika aspekter kring själva skrivprocessen och lägger dessutom stor vikt vid frågor kring språkhantering och formalia.Boken behandlar akademiskt uppsatsskrivande på svenska och riktar sig i första hand till studenter som skriver uppsats på juristprogrammet och andra juridiska utbildningar. Framställningen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av att handleda och bedöma uppsatser på olika nivåer på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Detta är den andra och reviderade upplagan av boken.