Bläddra

Att vända en skola : en rektors erfarenheter

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Att vända en skola : en rektors erfarenheter

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Att vända en skolas resultat: tips och idéer för rektorer, skolledning och utbildningsförvaltning.
I den här boken berättar rektor Linnea Lindquist hur hon gjorde för att vända skolans resultat och vad hon anser krävs för att ge eleverna möjligheter att lyckas.
Att få en arbetsorganisation på plats, fokusera på trygghet och studiero och skapa rutiner från A till Ö. Det var några av punkterna Linnea Lindquist skrev upp på sin prioriteringslista när hon höstterminen 2016 började arbeta som rektor på Hammarkullsskolan, en kommunal F–3-skola i ett särskilt utsatt område i Göteborg. Sedan dess har hon bland annat infört metoden Pax, riktat arbete kring elevernas läsutveckling, en ryggrad av rutiner och en förändrad organisation i förskoleklass, fritidshem och kring rasterna. Vinsterna har varit många; kunskapsresultaten har förbättrats avsevärt, eleverna lär sig läsa tidigare, undervisningstiden har blivit mer effektiv och skolan präglas av lugn, stabilitet och trygghet.
I boken delar rektor Linnea Lindquist frikostigt med sig av sina erfarenheter, såväl framgångsfaktorer som svårigheter. Hon beskriver hur hon har gått till väga för att gå från låga till höga resultat i verksamheten och för att få personal att trivas och stanna kvar på arbetsplatsen. Med många tips och idéer kring hur man kan göra blir boken en inspiration och användbar i arbetet för rektorer, skolledning och utbildningsförvaltning.
Ur bokens förord:
Det går att vända en skola även om man har alla odds mot sig. Det kräver tid, engagemang och kreativt tänkande. Det kräver att man lägger paragraferna åt sidan, skaffar sig en rejäl dos av självförtroende och mycket djärvhet. Det kräver att man är prestigelös och att man inte är rädd att erkänna att man gör fel, att man lär sig av sina misstag och gör annorlunda nästa gång.
Linnea Lindquist, utbildad lärare, är biträdande rektor på Hammarkullsskolan, författare och skoldebattör med fokus på ett likvärdigt skolsystem, grundskolans finansiering, skolval, etableringsrätt och kommunala budgetar.