Bläddra

Att vara eller inte… : en bok om självmord

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här

Att vara eller inte… : en bok om självmord

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
Köp här
Självmord betraktades länge som ett brott. Livet var en gåva från Gud och kunde inte avvisas. I dag är synen en annan men frågan är fortfarande känslig och svår att tala om. Ett självmord leder till sorg och skuldkänslor hos de efterlevande. Motiv och metoder har skiftat och i sin nya bok visar Bo Andersson hur olika tider och kulturer sett och ser på den som tar sitt liv. Statistiken ger besked om skillnader mellan män och kvinnor och mellan unga och gamla. Skönlitteraturen kan ofta ge oss möjligheter till en djupare förståelse och författaren är generös med exempel från romaner, film och teater – från Shakespeare till autentiska avskedsbrev och debattböcker. I bokens sista kapitel ger Bo Andersson med utgångspunkt i egna livserfarenheter en personligt engagerad kommentar till debatten om passiv och aktiv dödshjälp.