Bläddra

August Strindbergs Samlade Verk : register

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

August Strindbergs Samlade Verk : register

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk innehåller alla texter som Strindberg författat - skådespel, romaner, noveller, dikter, essäer, uppsatser och tidningsartiklar etcetera. Utgivningen inleddes 1981 med I vårbrytningen och Röda rummet. De sista textvolymerna, Ockulta Dagboken och Hemsöborna, utgavs 2012.

Registervolymen till Samlade Verk innehåller nödvändiga hjälpmedel för att få överblick över de drygt 20 000 sidor Strindbergstext som publicerats i nationalupplagan.

Volymen omfattar ett alfabetiskt register till alla delar i utgåvan, en innehållsförteckning till samtliga delar, alla baksidestexter samt en kort historik över utgivningen av Samlade Verk från starten på 1970-talet till 2013.