Bläddra

Autisme og pedagogikk : en teoretisk og metodisk håndbok

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Autisme og pedagogikk : en teoretisk og metodisk håndbok

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Autisme og pedagogikk er en teoretisk og metodisk håndbok for å skape gode lærings- og utviklingsvilkår for barn med autisme/autismespekterforstyrrelse (ASF). Barn med autisme/ASF trenger ofte mye hjelp for å mestre sosial kommunikasjon, språk, lek, vennskap, motoriske ferdigheter og felles oppmerksomhet. Forfatterne av denne boken presenterer en rekke teoretiske tilnærminger for arbeid med denne barnegruppen. De fokuserer spesielt på forståelse og håndtering av utfordrende atferd. I tillegg inneholder boken kapitler om forekomsten av autisme/ASF internasjonalt og nasjonalt, komorbiditet, risokofaktorer, utviklingsteori, kognitiv teori og anvendt atferdsanalyse, prosedyrer, strategier, forskningsresultater, metodiske ideer og evidensbaserte metoder/praksiser. Boken henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder og andre fagfolk som møter barn med autisme/ASF i sitt arbeid. I tillegg er den skrevet for studenter i blant annet spesialpedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, vernepleie og psykologi.