Bläddra

AVAKTIVERAD 125 år med Corporate Social Responsibility

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

AVAKTIVERAD 125 år med Corporate Social Responsibility

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Corporate Social Responsibilty (CSR) är ett idag ofta använt begrepp. Men vad innebär det egentligen och vilken bakgrund har det? Det diskuterade vi på Centrum för Näringslivshistorias seminarium "125 år med Corporate Social Responsibility" i oktober 2008. Diskussionen fortsätter nu i den här rapporten, där fyra forskare resonerar kring CSR från ett näringslivshistoriskt perspektiv. CSR:s relation till den svenska modellen berörs också, liksom denna modells giltighet nu och i framtiden. De fyra forskare och skribenter som medverkar är Karolina Windell, Anders L. Johansson, David Östlund och Hans De Geer. Denna rapport är den första i skriftserien Näringslivshistoria som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria.