Bläddra

av: Michaela Ahlberg, Anna Romberg

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Trust in leaders at a low point We follow corporate scandals as they unfold in newspapers and other media. There seems to be a never-ending stream of illegal and unethical business conduct. The scandals relating to corruption and money funnelled through complex ownership structures to offshore accounts. Sweatshops with…
Köp här

Isbn: 9789163978838

Utgivningsår: 20190717

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: David Östlund, Karolina Windell, Anders Johansson, Hans De Geer

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Corporate Social Responsibilty (CSR) är ett idag ofta använt begrepp. Men vad innebär det egentligen och vilken bakgrund har det? Det diskuterade vi på Centrum för Näringslivshistorias seminarium "125 år med Corporate Social Responsibility" i oktober 2008. Diskussionen fortsätter nu i den här rapporten, där…
Köp här

Isbn: 9789197703925

Utgivningsår: 20170627

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BC

av: Tommy Jensen, Johan Sandström

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Processer som anses legitima och nödvändiga för organisationers framgång kan ha förödande effekter på ansvarstagande. Organisation och ansvar tar avstamp i socialpsykologiska experiment och organisationssociologisk forskning och identifierar sex processer som försvårar för individer att ta ett utökat ansvar.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147129782

Utgivningsår: 20190103

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gerhard Winroth, Johan Lycke

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det aktuella intresset för frågor av etisk natur inom bland annat banker och värdepappersinstitut avspeglar en ökande allmän uppmärksamhet på moralen i affärssammanhang. Den här boken tar upp de särskilda avvägningar som anställda inom bank och andra värdepappersinstitut måste göra – inte bara för att följa lagar och…
Köp här

Isbn: 9789147098019

Utgivningsår: 20120206

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Erica Falkenström

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Organisationer och verksamheter styrs idag på ett sätt som ger minskat utrymmet för professionell kunskap och erfarenhet. Chefer hamnar i kläm mellan detaljstyrningen och verksamheters behov. Rädslan för att göra fel riskerar att ta överhanden på bekostnad av syftet med verksamheten. Hur kan dessa situationer undvikas?…
Köp här

Isbn: 9789198495997

Utgivningsår: 20190506

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BC

av: Magnus Frostenson

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Vad är företagsetik? Hur kan man förstå moraliska problem i näringslivet? Kan ett företag vara moraliskt? Hur arbetar företag med etikfrågor?Denna bok ger en tydlig och pedagogisk introduktion till ämnet företagsetik. Man kan förstå ett företag på många olika sätt och det får skilda konsekvenser för synen på företagets…
Köp här

Isbn: 9789147096473

Utgivningsår: 20110429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Hur kan man som konsument, företagsledare eller student leva och få sina behov tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov? Intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet har ökat avsevärt under de senaste åren, såväl hos konsumenter…
Köp här

Isbn: 9789144104867

Utgivningsår: 20160219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Martin Blom, Mikael Lundgren

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Varför finns egentligen företag? Vilka roller spelar de i samhället? Vårt svar är att företag samtidigt spelar flera olika roller och i boken presenteras och diskuteras några av dessa. Utgångspunkten är de många offentliga sammanhang där företag och företagande diskuteras och där olika, ibland sinsemellan motstridiga,…
Köp här

Isbn: 9789144100876

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maria Grafström, Pauline Götheberg, Karolina Windell

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Boken ger en översikt inom CSR och fungerar som underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället.Läs merBoken visar hur och varför idéer om företagsansvar förändras över tid och ger insyn i hur företag kan hantera dessa föränderliga krav på ansvarstagande. Den teoretiska diskussionen…
Köp här

Isbn: 9789147112319

Utgivningsår: 20150907

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788202613464

Utgivningsår: 20190729

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Pontus Sivertsen

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
My Gift to You With the book you are holding in your hand, I am giving you what might be the most important innovation-related intellectual property of our time. What if you could build a machine that solves everything from hunger to poverty to the world’s environmental problems? Or that takes the United Nations’…
Köp här

Isbn: 9789189059382

Utgivningsår: 20191120

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Axel Hilling, Daniel T. Ostas

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Bolagsskatt Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden Skatter och avgifter Välfärdsteori
The book Corporate Taxation and Social Responsibility explains the bases for the polarized positions in the debate on multinational corporate tax strategies. Based on legal theory, political philosophy, and international tax law, the authors find strong arguments to require corporate executives to carry out their tax…
Köp här

Isbn: 9789139114826

Utgivningsår: 20171220

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BB

av: Einar Aadland

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Hvordan kan ledere og ansatte være sikre på at de handler rett i komplekse og uoversiktlige valgsituasjoner? Er det tilstrekkelig å stole på etiske retningslinjer og regler, eller bør man i stedet basere sine handlinger på klokskap og godt skjønn? Denne boka er en introduksjon til temaet organisasjonsetikk.…
Köp här

Isbn: 9788202679064

Utgivningsår: 20201021

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Anders Törnvall

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Korruption Politik och statsskick Politisk korruption Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Mutor, människor och moral Korruptionsbrotten är av naturliga skäl mycket diskreta till sin natur. De båda aktörerna – givaren och tagaren av mutor – har samma intresse av att inget ska bli känt av någon utomstående. Allra minst offren. Därför skiljer sig korruptionsbrotten från de flesta andra brott…
Köp här

Isbn: 9789173317580

Utgivningsår: 20160531

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Owe L. Johansson

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
På senare år har intresset för företags och organisationers mora­liska ansvarstagande ökat. Miljöförstöring, lansering av hälsovådliga produkter, barn- och slavarbete, djurplågeri, stöd till odemokratiska och brutala regimer, ansvarslöst risktagande med småsparares pengar och mycket annat som strider mot mer eller…
Köp här

Isbn: 9789175175942

Utgivningsår: 20140509

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC