Bläddra

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
AVTAL ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. I boken behandlas frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtals ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkning av avtal. Den är avsedd som grundläggande lärobok för juridikstudenter på såväl juristprogrammen som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civil- eller handelsrätt. Boken vänder sig även till andra som intresserar sig av civilrättens och handelsrättens förutsättningar eller grunderna i avtalsrätten.
AXEL ADLERCREUTZ är professor emeritus i handelsrätt vid Lunds universitet.
BERNARD JOHANN MULDER är universitetslektor i juridik vid Högskolan Kristianstad och i rättsvetenskap vid Lunds universitet.