Bläddra

av: Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och…
Köp här

Isbn: 9789139112679

Utgivningsår: 20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anna Molin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
AVTAL är en praktisk handbok om hur du skriver olika typer av avtal och kontrakt. Boken går punkt för punkt igenom vilka delar som ska ingå i ett avtal och hur du undviker fallgropar. Du hittar också exempel på hur de vanligaste avtalsbestämmelserna kan utformas. Ur innehållet: Parternas rättigheter och skyldigheter…
Köp här

Isbn: 9789170277672

Utgivningsår: 20120229

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198214635

Utgivningsår: 20160825

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
“Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt” innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på…
Köp här

Isbn: 9789139208037

Utgivningsår: 20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Rolf Dotevall, Kurt Grönfors

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalslagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf. Under de nära femton år som förflutit sedan den förra upplagan av kommentaren publicerades har avtalsrätten genomgått stora förändringar såväl inom rättspraxis som doktrin. Denna utveckling har beaktats i den nya upplagan.
Köp här

Isbn: 9789139013235

Utgivningsår: 20101228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
AVTAL ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. I boken behandlas frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtals ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkning av avtal. Den är avsedd som grundläggande lärobok för juridikstudenter på såväl juristprogrammen som andra…
Köp här

Isbn: 9789139205166

Utgivningsår: 20090518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolkning. I stort sett saknas lagregler i ämnet. I boken systematiseras de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärningen som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de…
Köp här

Isbn: 9789198214673

Utgivningsår: 20190312

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139208730

Utgivningsår: 20180111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175175508

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågorpå grundval bl.a. av köplagen. Här behandlas frågeställningarsom är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper:köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annansegendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella…
Köp här

Isbn: 9789139206811

Utgivningsår: 20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Christina Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Internationell rätt Internationella rättsfallssamlingar Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar bl.a. avtalsrättens huvudteorier, avtals ingående och ogiltighet, fastställande av avtals innehåll, betydelsen av ändrade förhållanden och konsekvenser av avtalsbrott. Nytt i denna upplaga är bl.a. vigilansprincipen, framtids- och anhörigfullmakt, telefonförsäljning samt avtal i strid mot mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789139208990

Utgivningsår: 20190607

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139208747

Utgivningsår: 20180111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kurt Grönfors, Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Den förra tryckta upplagan kom 2010. Nu har kommentaren kompletterats med ny rättspraxis och ny litteratur. Ett mål med uppdateringen är även att även i viss mån försöka spegla den rättsutveckling som skett på avtalsrättens område…
Köp här

Isbn: 9789139019572

Utgivningsår: 20160629

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: 0

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Kompendium som behandlar delar av den allmänna avtalsrätten, främst från perspektivet av vad den bör iaktta som ingår avtal. Bl.a. uppmärksammas gränsområdet till associationsrätten, utvecklingen av avtalstyper genom standardavtal samt finansiering genom krediter som anknyter till särskilda förvärvstransaktioner.
Köp här

Isbn: 9789175985794

Utgivningsår: 19930201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Här behandlas avtalsrättsliga frågor som rör användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Denna upplaga har omarbetats och utvidgats väsentligt. Detta har delvis sin bakgrund i att mycket har hänt i rättsutvecklingen sedan föregående upplagas utkomst. Europeiska och komparativa perspektiv har…
Köp här

Isbn: 9789139204930

Utgivningsår: 20080826

Utgivare: Norstedts Juridik "

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar avtalsrättsliga huvudproblem med betoning på standardavtal.
Köp här

Isbn: 9789139209003

Utgivningsår: 20190603

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Niklas Arvidsson, Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konsumentköplagen Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Socialrätt
Entreprenaduppdrag är ofta komplexa och genomförandet av ett projekt utvecklas inte sällan på ett sätt som avviker från vad parterna räknat med. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Härutöver finns två standardavtal (ABS 18 och Hantverkarformuläret 17) som tagits fram av…
Köp här

Isbn: 9789139017974

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Mällroth

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
“om man förstår de olika inköpssysslorna som ska skötas, begriper sig på vilka personer och beslut som omfattas från behov till betalning, har en aning om hur avtalsvärlden fungerar, förstår de mest fundamentala delarna i ett logistikflöde, kan räkna på vad olika erbjudanden verkligen betyder och slutligen kommer väl…
Köp här

Isbn: 9789198173307

Utgivningsår: 20140401

Utgivare: Mällroth Business Media, JustNu Tryckeriet

Mediatyp: BE

av: Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid…
Köp här

Isbn: 9789139206804

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Civilrättsliga åtgärder Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Köp här

Isbn: 9789172237674

Utgivningsår: 20190604

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalsrätten har under senare år blivit alltmer omfattande 
och komplicerad inte minst till följd av en starkt ökande 
internationalisering. Denna bok ger kunskap om den 
allmänna avtalsrätten och speglar utvecklingen på 
rättsområdet, samtidigt som den ger läsaren en inblick 
i utländsk avtalsrätt, särskilt engelsk,…
Köp här

Isbn: 9789144097206

Utgivningsår: 20170721

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Henriksson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Distributionsavtal är troligen ett av de vanligare typerna av avtal mellan företag och dessa har en stor och ibland avgörande betydelse när varor och tjänster skall sättas på marknaden. Denna bok behandlar de viktigaste aspekterna av konkurrensrättens inverkan på distributionsavtal. Vidare behandlas reglerna om…
Köp här

Isbn: 9789139112631

Utgivningsår: 20120831

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens intresse och att svaret ska framgå av det följande kapitelinnehållet. Det…
Köp här

Isbn: 9789139206828

Utgivningsår: 20140826

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Conrad Lundberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Ett avtals innebörd, i meningen avtalsparternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, beror på vilka bestämmelser avtalet innehåller (inkorporering), hur dessa är att förstå (tolkning) och vad som gäller för i avtalet inte reglerade frågor (utfyllning). Lagbestämmelser om inkorporering, tolkning och utfyllning…
Köp här

Isbn: 9789172237704

Utgivningsår: 20190604

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Annika Gustafsson, Marianne Carlbring

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? Det ställs höga krav på de parter som skriver exploaterings­avtal. De måste kunna hantera både juridiken och tekniken, vilket ofta vållar huvudbry. Konsten är att skriva korrekta och väl genomtänkta exploateringsavtal, som reglerar rätt saker för…
Köp här

Isbn: 9789144119625

Utgivningsår: 20180521

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv, Viveca Bergstedt Sten, Stefan Bessman, Christina Ramberg, Tomas Rudenstam, Jacob Westin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Den tilltagande internationaliseringen har markant förändrat de internationella marknaderna för varor och tjänster. Företag över hela världen genomför dagligen en stor mängd transaktioner med motparter i andra länder. Denna bok riktar sig till de jurister och affärsmän som arbetar med internationella kommersiella…
Köp här

Isbn: 9789139112877

Utgivningsår: 20130207

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Erika P Björkdahl

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna civilrättsliga studie undersöks grunderna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter. Analysen omfattar såväl fall där kontakterna leder fram till avtal som fall där någon av intressenterna avbryter relationen innan bundenhet inträtt. Avhandlingens ena huvuddel…
Köp här

Isbn: 9789176786628

Utgivningsår: 20070507

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
”Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt” innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling inom förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139207771

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid…
Köp här

Isbn: 9789139208532

Utgivningsår: 20190827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kåre Lilleholt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten, med vekt på oversyn, omsyn og utsyn. Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett,…
Köp här

Isbn: 9788202558086

Utgivningsår: 20170629

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Paul Abbiati, Christian von Bar, Hugh Beale, Jean-Marie Bockel, Michael Joachim Bonell, Tomáš Břicháček, Alain Brun, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Friedrich Graf von Westphalen, Johnny Herre, Ole Lando, Klaus-Heiner Lehne, Tanja Rasmusson, Ingeborg Schwenzer, Pascal Hachem, Leif Sevón, Lena Sisula-Tulokas, Matthias E. Storme, Stefan Vogenauer

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) arranged a meeting in Stockholm on 23–24 October 2009 following the Swedish presidency CFR conference, which was held in Stockholm on 22–23 October and organized by the Swedish government. The topic at the meeting was to discuss a proposal from Professor Christian von Bar and…
Köp här

Isbn: 9789172234437

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: Jure Förlag, Elanders/eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Harald Ullman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Kan kommersiella risker försäkras? Har avtalsparterna i ett kommersiellt köpavtal eller entreprenadavtal var för sig eller gemensamt möjligheten att skydda sig mot de skaderisker som hör ihop med avtalet? Hur ser samspelet mellan kommersiella avtal och försäkringsskyddet i företagsförsäkringen ut? Hur förhåller sig…
Köp här

Isbn: 9789176786390

Utgivningsår: 20060915

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
”Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt” innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling inom förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139207788

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna den andra upplagan har genomgått omfattande omarbetaningar. Verket är en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt…
Köp här

Isbn: 9789139116547

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Per Henning Grauers

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Civilrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla överhuvudtaget. Bokens tonvikt ligger dock på den avtalsrättsliga delen.…
Köp här

Isbn: 9789147113057

Utgivningsår: 20170126

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Köp här

Isbn: 9789172235236

Utgivningsår: 20131219

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Eric M. Runesson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Sverige är ett av EU:s ledande innovationsländer och innovationerna väger allt tyngre i de svenska företagen. Avtal om innovationer och deras utnyttjande blir därför också allt viktigare och de avtals- och kontraktsrättsliga aspekterna på ekonomiskt utnyttjande av innovationer hamnar i fokus. Området är relativt okänt…
Köp här

Isbn: 9789139112709

Utgivningsår: 20140509

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC