Bläddra

av:Anna Molin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
AVTAL är en praktisk handbok om hur du skriver olika typer av avtal och kontrakt. Boken går punkt för punkt igenom vilka delar som ska ingå i ett avtal och hur du undviker fallgropar. Du hittar också exempel på hur de vanligaste avtalsbestämmelserna kan utformas. Ur innehållet: Parternas rättigheter och skyldigheter…
Köp här

Isbn: 9789170277672

Utgivningsår:20120229

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och…
Köp här

Isbn: 9789139112679

Utgivningsår:20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Christina Ramberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar avtalsrättsliga huvudproblem med betoning på standardavtal.
Köp här

Isbn: 9789139209003

Utgivningsår:20190603

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Christina Ramberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Detta verk är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt, som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet ochhögskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet.Boken behandlar avtalsrättsliga huvudproblem med betoning påstandardavtal.
Köp här

Isbn: 9789139024071

Utgivningsår:20221108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Joel Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna lärobok förklaras fullmaktsreglerna mot bakgrund av en redogörelse för den allmänna rättshandlingsläran. Läran om fullmakter utgör en väsentlig del av avtalsrätten. Trots det kan frågan om fullmakter framstå som besvärlig. Rättsläget har länge varit osäkert och flera olika förklaringsmodeller tävlar mot…
Köp här

Isbn: 9789177372349

Utgivningsår:20230123

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Oskar Mossberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Boken handlar om avtals tredjemansverkningar. Hur kan man argumentera för att tredjeman ska få rätt enligt andras avtal eller få framställa ett så kallat direktkrav? Vad går det att invända däremot? Hur förhåller sig direktkrav till tredjemansavtal? Går det att fingera tredjemansavtal, för att få till stånd ett…
Köp här

Isbn: 9789177370987

Utgivningsår:20200218

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Per Henning Grauers

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Civilrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar två grundläggande och viktiga civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla över huvud taget. Bokens tonvikt ligger dock på den avtalsrättsliga delen. I den…
Köp här

Isbn: 9789147113057

Utgivningsår:20170126

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Tommy Iseskog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
ARBETSRÄTTSLIG AVTALSRÄTT behandlar alla avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal.…
Köp här

Isbn: 9789139023043

Utgivningsår:20210304

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Nils Mällroth

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
“om man förstår de olika inköpssysslorna som ska skötas, begriper sig på vilka personer och beslut som omfattas från behov till betalning, har en aning om hur avtalsvärlden fungerar, förstår de mest fundamentala delarna i ett logistikflöde, kan räkna på vad olika erbjudanden verkligen betyder och slutligen kommer väl…
Köp här

Isbn: 9789198173307

Utgivningsår:20140401

Utgivare: Mällroth Business Media

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789198214635

Utgivningsår:20160825

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av:Marcus Utterström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I avhandlingen undersöks vilka störningar i entreprenadavtal som kan ge en- treprenören rätt till tidsförlängning. Med störning avses i avhandlingen en omständighet som avviker från vad entreprenören förutsatt (antagit) senast vid avgivandet av sitt löfte (anbud) att ingå avtalet som gör att entreprenörens arbeten…
Köp här

Isbn: 9789198617429

Utgivningsår:20221107

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid…
Köp här

Isbn: 9789139208532

Utgivningsår:20190827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
AVTAL ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. I boken behandlas frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtals ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkning av avtal. Den är avsedd som grundläggande lärobok för juridikstudenter på såväl juristprogrammen som andra…
Köp här

Isbn: 9789139205166

Utgivningsår:20090518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198430912

Utgivningsår:20200805

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Civilrättsliga åtgärder Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Utgått

Isbn: 9789172237674

Utgivningsår:20190604

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Christina Ramberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens intresse och att svaret ska framgå av det följande kapitelinnehållet. Det…
Köp här

Isbn: 9789139206828

Utgivningsår:20140826

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Kurt Grönfors, Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Den förra tryckta upplagan kom 2010. Nu har kommentaren kompletterats med ny rättspraxis och ny litteratur. Ett mål med uppdateringen är även att även i viss mån försöka spegla den rättsutveckling som skett på avtalsrättens område…
Köp här

Isbn: 9789139019572

Utgivningsår:20160629

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval bl.a. av köplagen. Här tas frågeställningar upp som är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper: köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på…
Köp här

Isbn: 9789139208549

Utgivningsår:20200124

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jessica Molén, Per Ollas

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Management och företagsledning Management: fastigheter och anläggningar Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
I denna nya utgåva har Allt om Aff omarbetats för att framförallt omfatta och hantera de nyheter och ombearbetningar som gjorts i Aff. Mest markant ändrat är tjänsteområdet SD Utemiljö, där strukturen gjorts om betydligt, plus att en utvidgning gjorts, med koder, råd och beskrivningar avseende arbeten i utemiljön,…
Köp här

Isbn: 9789179171445

Utgivningsår:20221024

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Monica Seifert

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skiljedom, medling och alternativa system för tvistlösning
Questions concerning arbitral jurisdiction often arise. One such question is whether an arbitration agreement contained in one contract applies to disputes concerning other contracts. This thesis investigates and compares how the legal systems of Sweden, Switzerland and England – three distinguished international…
Köp här

Isbn: 9789172238848

Utgivningsår:20221117

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Peter Degerfeldt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Denna rättsfallssamling innehåller ett antal centrala avgöranden från Högsta domstolen gällande entreprenadrätt. Rättsfallssamlingen innehåller avgöranden från såväl kommersiella förhållanden som konsumentområdet. Syftet är att rättsfallssamlingen ska vara behändig och översiktlig, därför har rättsfallen katalogiserats…
Köp här

Isbn: 9789172239012

Utgivningsår:20221206

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg, Christina Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar bl.a. avtalsrättens huvudteorier, avtals ingående och ogiltighet, fastställande av avtals innehåll, betydelsen av ändrade förhållanden och konsekvenser av avtalsbrott. Nytt i denna upplaga är bl.a. vigilansprincipen, framtids- och anhörigfullmakt, telefonförsäljning samt avtal i strid mot mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789139208990

Utgivningsår:20190607

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139208747

Utgivningsår:20180111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175175508

Utgivningsår:20140219

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal. Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok…
Köp här

Isbn: 9789139024613

Utgivningsår:20230904

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ulf Bernitz

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Här behandlas avtalsrättsliga frågor som rör användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Denna upplaga har omarbetats och utvidgats väsentligt. Detta har delvis sin bakgrund i att mycket har hänt i rättsutvecklingen sedan föregående upplagas utkomst. Europeiska och komparativa perspektiv har…
Köp här

Isbn: 9789139204930

Utgivningsår:20080826

Utgivare: Norstedts Juridik "

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Den 1 februari 2007 fyllde Jan Ramberg 75 år. I syfte att uppmärksammahans bemärkelsedag har vi tillsammans med Norstedts Juridik sammanställtett antal artiklar författade av Jan Ramberg. Urvalet speglar författarens långvariga och omfattande verksamhet inom transport-, avtals- och köprätten, såväl nationellt som…
Köp här

Isbn: 9789139012634

Utgivningsår:20071115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Kompendium som behandlar delar av den allmänna avtalsrätten, främst från perspektivet av vad den bör iaktta som ingår avtal. Bl.a. uppmärksammas gränsområdet till associationsrätten, utvecklingen av avtalstyper genom standardavtal samt finansiering genom krediter som anknyter till särskilda förvärvstransaktioner.
Köp här

Isbn: 9789175985794

Utgivningsår:19930201

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Toril Nordtveit

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denne boka gjennomgår forfattaren kva som skal til for at ein avtale om debitorskifte skal få verknad overfor kreditoren og kva som blir verknaden av at avtalen kan gjerast gjeldande overfor kreditoren. Debitorskifte har eksistert sidan romartida og utgjer ein viktig del av moderne formuesforvaltning. Ansvar for…
Köp här

Isbn: 9788202780838

Utgivningsår:20230710

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

av:Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid…
Köp här

Isbn: 9789139206804

Utgivningsår:20150120

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalsrätten har under senare år blivit alltmer omfattande och komplicerad inte minst till följd av en starkt ökande internationalisering. Denna bok ger kunskap om den allmänna avtalsrätten och speglar utvecklingen på rättsområdet, samtidigt som den ger läsaren en inblick i utländsk avtalsrätt, särskilt engelsk, fransk…
Köp här

Isbn: 9789144097206

Utgivningsår:20170714

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rolf Dotevall, Kurt Grönfors

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalslagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf. Under de nära femton år som förflutit sedan den förra upplagan av kommentaren publicerades har avtalsrätten genomgått stora förändringar såväl inom rättspraxis som doktrin. Denna utveckling har beaktats i den nya upplagan.
Köp här

Isbn: 9789139013235

Utgivningsår:20101228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789139027287

Utgivningsår:20240109

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Conrad Lundberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Ett avtals innebörd, i meningen avtalsparternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, beror på vilka bestämmelser avtalet innehåller (inkorporering), hur dessa är att förstå (tolkning) och vad som gäller för i avtalet inte reglerade frågor (utfyllning). Lagbestämmelser om inkorporering, tolkning och utfyllning…
Köp här

Isbn: 9789172237704

Utgivningsår:20190604

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Paul Abbiati, Christian von Bar, Hugh Beale, Jean-Marie Bockel, Michael Joachim Bonell, Tomáš Břicháček, Alain Brun, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Friedrich Graf von Westphalen, Johnny Herre, Ole Lando, Klaus-Heiner Lehne, Tanja Rasmusson, Ingeborg Schwenzer, Pascal Hachem, Leif Sevón, Lena Sisula-Tulokas, Matthias E. Storme, Stefan Vogenauer

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) arranged a meeting in Stockholm on 23–24 October 2009 following the Swedish presidency CFR conference, which was held in Stockholm on 22–23 October and organized by the Swedish government. The topic at the meeting was to discuss a proposal from Professor Christian von Bar and…
Köp här

Isbn: 9789172234437

Utgivningsår:20110414

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser i ett…
Köp här

Isbn: 9789139024934

Utgivningsår:20220502

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB