Bläddra

Avtal : praktisk handbok om hur du skriver avtal och kontrakt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden

Avtal : praktisk handbok om hur du skriver avtal och kontrakt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
AVTAL är en praktisk handbok om hur du skriver olika typer av avtal och kontrakt. Boken går punkt för punkt igenom vilka delar som ska ingå i ett avtal och hur du undviker fallgropar. Du hittar också exempel på hur de vanligaste avtalsbestämmelserna kan utformas.