Bläddra

Bankvolymen 2018/2019

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Bankvolymen 2018/2019

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Nyheter i urval Införande av övergångsarrangemang för att mildra inverkan på kapitalbasen vid införandet av IFRS 9 Nya regler om betaltjänster. Reglerna genomför det andra betaltjänstdirektivet Ett räntetak och kostnadstak införs för högkostnadskrediter. Dessutom ska konsumenter uppmärksammas om riskerna med att ta sådana lån Nya låntagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det tidigare gällande amorteringskravet