Bläddra
Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Nyheterna i korthet • Ny lag och förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt FATCA-avtalet. De nya reglerna innebär att den amerikanska federala skattemyndigheten ges tillgång till information om…
Köp här

Isbn: 9789187387470

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut.
Köp här

Isbn: 9789187387722

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Bankvolymen 2019/2020 I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet. Nyheterna i årets upplaga av Bankvolymen Ny föreskrift från Finansinspektionen…
Köp här

Isbn: 9789188735232

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138249789

Utgivningsår: 20191125

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut.
Köp här

Isbn: 9789188735355

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet.
Köp här

Isbn: 9789188735478

Utgivningsår: 20210923

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet.
Köp här

Isbn: 9789188735560

Utgivningsår: 20220831

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Införande av övergångsarrangemang för att mildra inverkan på kapitalbasen vid införandet av IFRS 9 Nya regler om betaltjänster. Reglerna genomför det andra betaltjänstdirektivet Ett räntetak och kostnadstak införs för högkostnadskrediter. Dessutom ska konsumenter uppmärksammas om riskerna med att ta…
Köp här

Isbn: 9789188735096

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Bankvolymen riktar sig till dig som arbetar med lednings-, ekonomi-, compliance- och kapitaltäckningsfrågor för banker. Ytterligare yrkesroller som boken passar för är affärsjurister och revisorer som är externa rådgivare…
Köp här

Isbn: 9789187387920

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Uppdaterad utifrån Basel 3. Nyheterna i korthet Det har skett stora ändringar till följd av Basel 3-överenskommelsen. Nya lagar; lag om kapitalbuffertar och lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och…
Köp här

Isbn: 9789187387241

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC