Bläddra
Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Uppdaterad utifrån Basel 3. Nyheterna i korthet Det har skett stora ändringar till följd av Basel 3-överenskommelsen. Nya lagar; lag om kapitalbuffertar och lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och…
Köp här

Isbn: 9789187387241

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Nyheterna i korthet • Ny lag och förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt FATCA-avtalet. De nya reglerna innebär att den amerikanska federala skattemyndigheten ges tillgång till information om…
Köp här

Isbn: 9789187387470

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut.
Köp här

Isbn: 9789187387722

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Bankvolymen 2019/2020 I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet. Nyheterna i årets upplaga av Bankvolymen Ny föreskrift från Finansinspektionen…
Köp här

Isbn: 9789188735232

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I betänkandet redovisas de för- och nackdelar samt risker som är förknippade med att delta i eller kvarstå utanför som utredningen har identifierat och analyserat. Utgångspunkten för utredningen har varit att Sverige inte har euron som valuta. Mot den bakgrunden har utredningen…
Köp här

Isbn: 9789138249888

Utgivningsår: 20191211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen har gjort en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Man lämnar också förslag rörande Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning och på vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av…
Köp här

Isbn: 9789138249789

Utgivningsår: 20191111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Införande av övergångsarrangemang för att mildra inverkan på kapitalbasen vid införandet av IFRS 9 Nya regler om betaltjänster. Reglerna genomför det andra betaltjänstdirektivet Ett räntetak och kostnadstak införs för högkostnadskrediter. Dessutom ska konsumenter uppmärksammas om riskerna med att ta…
Köp här

Isbn: 9789188735096

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Bankvolymen riktar sig till dig som arbetar med lednings-, ekonomi-, compliance- och kapitaltäckningsfrågor för banker. Ytterligare yrkesroller som boken passar för är affärsjurister och revisorer som är externa rådgivare…
Köp här

Isbn: 9789187387920

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC