Bläddra

Barn, matmot og måltider : helsefremmende og pedagogisk praksis

Kategorier: Dietik och näringslära Folkhälsa och personlig hälsa Förskolan Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Skolor
Köp här

Barn, matmot og måltider : helsefremmende og pedagogisk praksis

Kategorier: Dietik och näringslära Folkhälsa och personlig hälsa Förskolan Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Skolor
Köp här
Matmot kan defineres som mot og lyst til å smake på ukjent mat. De fleste barn går gjennom en fase i barndommen hvor de blir skeptiske til å smake på ny mat. Boken presenterer en rekke forskningsbaserte og helsefremmende strategier for å stimulere nettopp barns matmot, lyst og glede under måltidene hjemme og i barnehagene med et langsiktig mål om sunne spisevaner. Mat og måltid er styrket i både rammeplan for barnehagen og barnehagelærerutdanning. Det er på mange måter opp til barnehagene selv å bestemme hvordan de tilrettelegger for matglede og bidrar til sunne helsevaner. Boken gir et kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet, og presenterer hvordan barnehager (uansett matordning) kan videreutvikle en helsefremmende og pedagogisk mat- og måltidspraksis trinn for trinn. Boken retter seg mot barnehagelærerstudenter, ansatte i barnehager og andre voksne som har medansvar for barns kosthold og spiseutvikling – som foreldre, helsesykepleiere eller folkehelsearbeidere. Temaene i boken kan øke bevisstheten om de komplekse prosessene som foregår hver dag i forbindelse med mat og måltider. Det er av avgjørende betydning ikke bare for barnas helse og trivsel, men også for deres utviklings- og danningsprosesser.