Bläddra

Barn med utmanande beteende : tidiga insatser i förskola och skola

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov

Barn med utmanande beteende : tidiga insatser i förskola och skola

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Som lärare i förskola eller skola kommer man ofta i kontakt med barn som har svårt att hantera sina känslor och reaktioner och som har behov av anpassning och särskilt stöd. I bemötandet av dessa barn är det viktigt att utgå från barnens kompetens och möjligheter i stället för att enbart se deras beteenden som problematiska. I Barn med utmanande beteende ges en bred beskrivning av varför barn uppvisar negativa beteenden. Författarna ger många exempel på pedagogiska strategier som kan vara användbara för att bemöta och förändra problemskapande beteenden, oavsett bakomliggande orsaker. Boken tar upp psykologiska teorier om till exempel anknytning och affekter, men också neuropsykiatriska teorier om ADHD och autism. Författarna betonar vikten av tidiga insatser för att hitta förhållningssätt så att barnen kan utvecklas utifrån bästa tänkbara förutsättningar. Med sina många fall­beskrivningar, och tillhörande diskussionsfrågor, fungerar boken väl som diskussionsunderlag och kompetens­utveckling för arbetslag i både förskola och skola. Den är också väl lämpad för lärarstudenter.