Bläddra

Barn som inte leker – Från ensamhet till social lek

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Barn som inte leker – Från ensamhet till social lek

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I de flesta förskolegrupper ser vi barn som står utanför gemenskapen. Deras brist på lek är en stark signal om att de behöver stöd - oavsett vad svårigheterna beror på. Boken ger många exempel på hur man kan stödja dem.

Läs mer
Författarna väver samman ett pedagogiskt perspektiv med ett psykologiskt och visar hur teoretiker som Winnicott, Vygotsky och Antonowsky kan öka vår förståelse för vad de vuxna i förskolan betyder för barnens sociala lek.
Boken ger många exempel på hur förskolans personal kan lotsa barn från utanförskap till social lek med andra barn.

Om författarna
Marie-Louise Folkman är legitimerad psykolog med specialistbehörighet i pedagogisk psykologi. Eva Svedin är specialpedagog och fil.kand..