Bläddra

Barndiabetes typ 1

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Diabetes Endokrinologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Köp här

Barndiabetes typ 1

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Diabetes Endokrinologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Köp här
Familjer där ett eller flera barn har typ 1-diabetes har mer än bara själva sjukdomen att kämpa med och mot. Omgivningens okunskap, brist på resurser och den övergripande känslan av maktlöshet.Barndiabetes typ 1" innehåller tecknade iakttagelser om hur den bitvis ganska beska vardagen kan se ut.Alla intäkter från försäljningen går till forskning, med förhoppning om att denna bok en dag inte längre är en igenkänningsbok, utan ett tidsdokument över hur det en gång var."