Bläddra

Barnets egendom : en vägledning om förvaltning av barns egendom

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Barnets egendom : en vägledning om förvaltning av barns egendom

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Syftet med denna bok är att på ett lättillgängligt och tydligt sätt visa vad som gäller vid förvaltningen av barns tillgångar. I många handläggningssituationer uppstår ofta frågan om hur barns tillgångar ska förvaltas på bästa sätt. Barnen kan ha fått egendom genom gåvor eller arv, liksom utbetalningar från försäkringsbolag och skadestånd. Vad får man göra med barnets egendom och vem bestämmer? Eftersom riksdagen 2018 beslutat att FN:s konvention om barns rättigheter ska bli svensk lag (1 januari 2020) finns i boken också ett särskilt avsnitt om barnkonventionen, den historiska bakgrunden och dess syfte.Denna bok ska ge vägledning för att förstå hur gällande lagstiftning fungerar och hur man med den som grund ser till barnets bästa också med iakttagande av FN:s konvention om barns rättigheter.