Bläddra

Barngruppens storlek i förskolan : konsekvenser för utveckling och kvalitet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Barngruppens storlek i förskolan : konsekvenser för utveckling och kvalitet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Barngruppens storlek i förskolan är en komplex och omdebatterad fråga som inte låter sig besvaras endast utifrån antalet barn. Hur många barn som är för många varierar beroende på flera olika faktorer. Men blir gruppen för stor kommer det att påverka verksamhetens kvalitet.


I boken Barngruppens storlek i förskolan ges en bild av hur gruppstorleken i förskolan inverkar på barns möjligheter att lära och utvecklas samt till bland annat lek och inflytande. Barngruppens storlek problematiseras på flera sätt och relateras till målområden i förskolans läroplan. 


Boken vänder sig till förskollärarstudenter samt beslutsfattare inom förskolan, förskolechefer, verksamma förskollärare och förskollärarutbildare.

Boken ger inget svar på vad som är det optimala antalet barn, men lägger fram internationell och nationell forskning på området. Bokens tio kapitel är engagerande och varje kapitel har en kort introduktion som ökar textens tillgänglighet.

Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 6, 2016.