Bläddra

Barns delaktighet och inflytande : hållbar utveckling i förskolan

Kategorier: Förskolan Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Barns delaktighet och inflytande : hållbar utveckling i förskolan

Kategorier: Förskolan Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolan

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan, det säger både lagen och styrdokumenten. För att skapa förutsättningarna för delaktighet och inflytande krävs ökad reflektion i förskolans systematiska kvalitetsarbete med särskilt fokus på hållbar utveckling. Men hur gör vi och var börjar vi?

Boken uppmuntrar till att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolan – genom reflektion, hållbart tänkande och inte minst mod.

I boken lyfter författaren Marie Kvarnryd fram viktiga faktorer för att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande: inlyssnande förhållningssätt, reflektion, språkets betydelse, förskolans organisation och förskollärarens medvetenhet kring strategiskt och kommunikativt handlande. Utifrån erfarenheter som pedagogista och möten med förskollärare och rektorer samt med förankring i forskning ger författaren konkreta verktyg att använda i verksamheten, till exempel ett pedagogiskt årshjul.

Barns delaktighet och inflytande tar bland annat upp likvärdig förskola, jämställt deltagande, pedagogisk dokumentation, interkulturellt förhållningssätt och estetikens språk. Varje kapitel följs av ett praktiskt avsnitt med reflektionsfrågor och ett processarbete med observationer och uppgifter att genomföra i verksamheten.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom förskola och kan också användas inom förskollärar- och barnskötarutbildningar. 

Marie Kvarnryd är legitimerad förskollärare, pedagogista och universitetsadjunkt vid Mälardalens Universitet. Hon undervisar på förskollärarprogrammet, på uppdragsutbildningar och inom Samverkan för bästa skola (SBS) för Skolverket. Till grund för boken ligger hennes studie Att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande – en studie om förskollärares strategiska och kommunikativa handlande.