Bläddra

Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet synliggör på ett pedagogiskt sätt vad systematiskt kvalitetsarbete är och vad kvalitetsutveckling innebär i förskolan. Boken stödjer förskolans kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner med barns välmående, lärande och utveckling i förskolan. Den stärker också yrkesprofessionens språk och författarna utgår därför från begrepp som är viktiga för professionens utveckling.

Läs mer
Alla förskolor i Sverige, är liksom kommunerna skyldiga att kontinuerligt och systematiskt arbeta med kvalitet. Boken fungerar som ett stödmaterial i det arbetet och är en generell bok om kvalitet i förskolan.
Förskolan har blivit en egen skolform inom skolsystemet och lyder därmed under skollagen, vilket medför att nya begrepp och nya utmaningar blivit aktuella för förskollärarna. Dessa utmaningar har också blivit tydligare i den reviderade läroplanen för förskolan. Där är nu förskolläraren pedagogisk ledare för arbetslaget, och har det yttersta ansvaret för att det sker ett systematiskt kvalitetsarbete i varje förskola.
Den nya upplagan bidrar till det arbete som förskolan och dess förskollärare nu ställs inför. Boken vänder sig till lärarstuderande på förskollärarprogrammet och alla som arbetar i och med förskola.

Om författarna
Sonja Sheridan är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik, med inriktning mot de yngre barnens lärande, vid Göteborgs universitet.