Bläddra

Barns rätt till rötter och fötter : berättande för samverkan i mångfaldens förskola

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper

Barns rätt till rötter och fötter : berättande för samverkan i mångfaldens förskola

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Köp här
Barns rätt till rötter och fötter belyser hur samverkan mellan förskolan och hemmet kan utformas för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för alla barn i förskolan. Huvudsyftet med boken är att visa hur man kan främja flerspråkiga barns lärandemöjligheter genom samtal och samverkan mellan förskollärare, barn och vårdnadshavare. Författarna betonar vikten av att dessa samtal blir dialoger snarare än enbart redskap för informationsförmedling. Boken syftar också till att inspirera till flerstämmigt samtal i form av personliga berättelser, därför ges exempel på samtal med såväl förskolebarn som föräldrar och förskollärare.

Läs mer
Författarna har en teoretisk ansats och redovisar aktuell forskning och boken ramas in av ett sociokulturellt perspektiv på kommunikation och lärande. I boken konkretiseras centrala begrepp som kulturella redskap, appropriering och mediering. Avslutningsvis presenteras praktiska exempel på aktiviteter som kan användas för att iscensätta utvecklingsarbete i förskolan.
Boken riktar sig till blivande och verksamma förskollärare men även till vårdnadshavare och andra som intresserar sig för hur man kan främja flerspråkiga barns deltagande och lärande i förskolan.

Om författarna
Bokens författare docent Anne Kultti och professor Niklas Pramling är båda verksamma vid Göteborgs universitet.